Wartostrada zostanie uzupełniona o łącznik przy moście Bolesława Chrobrego. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

- Planowane prace dotyczą krótkiego odcinka, dzięki któremu ulica Chwaliszewo zyska wygodne połączenie z Wartostradą. Przewidziany jest pomiędzy ulicami Chwaliszewo a Tylne Chwaliszewo. Będzie dostępny dla pieszych i rowerzystów - mówi Marcin Gołek, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Powiązanie komunikacyjne ul. Chwaliszewo z Wartostradą powstanie w miejscu, gdzie obecnie jest przedept. W ramach inwestycji wybudowany zostanie łącznik o szerokości 5,5 metra. Zadanie uwzględnia wykonanie ciągu pieszego z płyt chodnikowych, oddzielonego opaską z kostki granitowej od drogi rowerowej, która wykonana będzie z nawierzchni bitumicznej. Łącznik zostanie także wyposażony w oświetlenie. Ponadto wzdłuż przejścia dla pieszych przez ul. Chwaliszewo wprowadzony zostanie przejazd rowerowy.

Łącznik będzie stanowił uzupełnienie infrastruktury pieszo-rowerowej w rejonie Warty i Chwaliszewa. Rowerzyści będą mogli wjechać z Wartostrady na południową część mostu Bolesława Chrobrego i dalej w kierunku Śródki.   

PIM