Urząd Miasta Poznania oraz miejskie jednostki organizacyjne poszukują pracowników. Łącznie do obsadzenia jest niemal 40 stanowisk.

Gabinet Prezydenta poszukuje osoby na stanowisko ds. komunikacji społecznej oraz obsługi multimedialnej i produkcji wideo. Wydział Informatyki zatrudni programistę angular oraz osobą ds. analiz i wdrożeń. Pracownik ds. planowania i analiz budżetu znajdzie pracę w Wydziale Oświaty. 

Osoba ds. księgowości poszukiwana jest w Wydziale Podatków i Opłat, natomiast ds. opłat - w Wydziale Finansowym. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zatrudni pracowników ds. ekonomiczno-windykacyjnych oraz zbywania przetargowego.

Praca nie tylko w urzędzie

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zatrudni pracowników na stanowisko ds. aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków. Zarząd Zieleni Miejskiej poszukuje specjalistów ds. utrzymania terenów oraz finansowo-księgowych. Sprzedawca i kontroler biletów znajdą pracę w Zarządzie Transportu Miejskiego, a majster w Zakładzie Robót Drogowych. 

Pracownik ds. realizacji świadczeń, zamówień publicznych i administracyjno-gospodarczych, socjalny, aspirant pracy socjalnej oraz organizator społeczności lokalnej znajdą zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Dom Pomocy Społecznej poszukuje opiekuna, opiekuna medycznego oraz pokojową. Naczelna pielęgniarka potrzebna jest w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia.

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej zatrudni kierownika gospodarczego, Szkoła Podstawowa nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego specjalistę ds. płac, a Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" - wychowawcę. Specjaliści ds. Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty znajdą pracę w przedszkolu nr 131 im. Kubusia Puchatka oraz nr 140 "Majsterklepka".

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej poszukuje zastępcy pielęgniarki oddziałowej na oddziale rehabilitacji, fizjoterapeuty oraz muzykoterapeuty. Zastępca dyrektora ds. medycznych znajdzie pracę w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych.

Specjaliści ds. kadr i płac oraz sprzedaży znajdą zatrudnienie w Poznańskim Centrum Dziedzictwa, a Straż Miejska Miasta Poznania poszukuje strażnika.

Informacje o terminach oraz sposobach rekrutacji zawarte są przy każdym ogłoszeniu na konkretne stanowisko. Wszystkie oferty pracy w Urzędzie Miasta oraz Miejskich Jednostkach Pomocniczych znaleźć można na stronie bip.poznan.pl.

PD