Już po raz 19. Miasto nagrodziło najlepsze prace doktorskie i magisterskie obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych. Wyróżnienie otrzymało 13 autorów. Dyplomy wręczyli Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta oraz Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Na konkurs wpłynęło 79 prac: 37 magisterskich i 42 doktorskie. Dotyczyły m.in.: architektury krajobrazu, nauk medycznych, inżynieryjno-technicznych, humanistycznych, ścisłych, prawnych czy rolniczych.

Prace oceniła kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele i przedstawicielki Urzędu Miasta Poznania, Rady Miasta Poznania oraz poznańskich uczelni.

- Spotykamy się w Sali Białej urzędu miasta, która była świadkiem wielu ważnych spotkań i wydarzeń. Jest to więc idealne miejsce, żeby gościć tak wybitne osoby i podziękować im za to, że wkładają wiele wysiłku, pracy i talentu w swoją działalność, także na rzecz wspólnoty Miasta - podkreślał Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta. - Celem konkursu jest zachęcenie młodych naukowców - studentów i doktorantów - aby swoje wysiłki poświęcali również dziedzinom związanym z Poznaniem. 

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w konkursie odbyła się w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania. W wydarzeniu uczestniczyli Grzegorz Ganowicz, przewodniczący rady miasta i jednocześnie przewodniczący kapituły konkursu, Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta, a także członkowie kapituły, osoby nagrodzone i wyróżnione, promotorzy prac oraz władze poznańskich uczelni.

- Dzisiejsza uroczystość jest po pierwsze potwierdzeniem dobrej współpracy między samorządem a środowiskiem uniwersyteckim - mówił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - Po drugie jest docenieniem pracy, badań absolwentów naszych uczelni. Po trzecie konkurs ten jest także ważny dla nas jako samorządu. Kapituła bierze pod uwagę unikatowość rozwiązań, które mogą być wykorzystane w działaniach Miasta. Część z pomysłów, które przez te 19 lat powstało, znalazło swoje zastosowanie w praktyce.

Kapituła przyznała trzy równorzędne nagrody w wysokości 12 tys. zł. w kategorii prac doktorskich oraz trzy równorzędne nagrody w wysokości 6 tys. zł. w kategorii prac magisterskich. Ponadto przyznano cztery wyróżnienia w wysokości 3 tys. zł w kategorii prac doktorskich i trzy wyróżnienia w wysokości 1,5 tys. zł w kategorii prac magisterskich. Nazwiska nagrodzonych wraz z krótkim opisem pracy znajdują się w załączniku. Więcej informacji o konkursie znaleźć można na stronie poznan.pl w zakładce studia

- Często mówi się, że kapituła konkursowa wskazując laureatów ma ciężki orzech do zgryzienia. I czasem jest to stwierdzenie kurtuazyjne, ale nie tym razem - mówiła prof. Ewa Mińska-Struzik, członkini kapituły. - To przez to, że wszystkie prace reprezentowały bardzo wysoki poziom a ich zakres tematyczny był bardzo szeroki.

Do konkursu co roku mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji stolicy Wielkopolski jako silnego ośrodka naukowego. Jest to jeden z przykładów współpracy Miasta ze środowiskiem akademickim. W ten sposób młode talenty mogą promować swoje osiągnięcia naukowe, a także włączać się w działania na rzecz Poznania.

Łącznie we wszystkich dotychczasowych 19 edycjach konkursu zgłoszono już 1 217 prac, a nagrodzono i wyróżniono 260.

Konkurs realizowany jest przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP.

PD

Załączniki