Od stycznia trwa nabór do kolejnej edycji miejskiego programu Kawka Bis. Podpisane zostały już pierwsze umowy. Warto szybko złożyć dokumenty - w 2023 i 2024 roku można dostać największe dofinansowanie. To także ostatni dzwonek na uniknięcie kar. 

Nabór wniosków rozpoczął się 2 stycznia. Do tej pory do Wydziału Klimatu i Środowiska UMP wpłynęło ich 65 na kwotę około 1,7 mln zł. Przygotowano już 42 umowy o wartości  695 tys. zł. Tegoroczna pula pieniędzy przeznaczona na pomoc mieszkańcom to 10 mln zł.

Wnioski można składać do 31 lipca. Dokumenty rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń. Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji. 

Ile wynoszą dofinansowania? 

Uzyskać można nawet 100% dofinansowania kosztów wymiany "kopciucha". Limity wysokości zwrotu kosztów wynoszą odpowiednio:

  • 15 000 zł w przypadku zmiany na ogrzewanie gazowe,
  • 25 000 zł w przypadku montażu ogrzewania elektrycznego i paneli fotowoltaicznych - nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni,
  • 30 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) - (nie więcej niż 300 zł/m2 ogrzewanej powierzchni),
  • 40 000 zł na wymianę pieca na pompę ciepła (typ: powietrze-woda lub gruntowa) i panele fotowoltaiczne - nie więcej niż 400 zł/m2 ogrzewanej powierzchni. 

Ponadto kwota maksymalnego dofinansowania w roku 2023 i 2024 będzie największa od początku istnienia programu.

Kary od 2024 roku

Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego od 1 stycznia 2024 roku korzystanie z "kopciuchów" będzie karane. Do końca 2023 r. należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe, do końca 2025 r. trzeba zastąpić piece kaflowe lub typu koza, (tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń) a do końca 2027 r. - kotły spełniające wymogi klasy 3 i 4.

Kto może skorzystać z miejskiej dotacji?

Bezzwrotna dotacja przysługuje wszystkim mieszkańcom Poznania, którzy do ogrzewania swoich domów i mieszkań wciąż wykorzystują tak zwane kopciuchy. Wsparcie mogą także uzyskać wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy, osoby prawne, a także jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

  • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
  • w formie papierowej - w siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska przy ul. Gronowej 22a, 61-655 Poznań (w godzinach pracy urzędu)
  • listownie (kierując dokumenty na wskazany adres) - datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Poznania, nie data stempla pocztowego

Więcej informacji na stronie poznan.pl/kawka.

PD

Zobacz także:

  • Kawka Bis - ruszył nabór