O północy z 30 listopada na 1 grudnia zakończy się sezon Poznańskiego Roweru Miejskiego. Będzie to zarazem ostatni dzień funkcjonowania systemu po prawie 11 latach. Miliony, które co roku Miasto przeznaczało na utrzymanie systemu, zostaną przekazane na rozwój infrastruktury rowerowej.

System Poznańskiego Roweru Miejskiego uruchomiono w 2012 roku, by podkreślić, że może on być dobrym środkiem transportu. Chodziło o pokazanie, że jest to ekologiczny, ekonomiczny i zdrowy sposób poruszania się. Cel został osiągnięty, rower stał się codziennym środkiem dojazdu do pracy, domu, na zakupy. Poznań ma najwyższy w Polsce zmierzony udział podróży rowerem. W ciągu kilku lat ruch rowerowy w stolicy Wielkopolski zwiększył się ponad dwukrotnie. Na podstawie danych z liczników rowerowych można oszacować, że przekroczył on już 10% wszystkich podróży po mieście.

- Kiedy startowaliśmy z systemem Poznańskiego Roweru Miejskiego, ideą przewodnią było zachęcenie mieszkańców miasta, aby przesiedli się z samochodów na rowery. Po ponad dekadzie funkcjonowania PRM możemy stwierdzić, że założenie to zostało w pełni zrealizowane i rower stał się jednym z popularniejszych środków transportu w mieście - mówi Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Do "rowerowej rewolucji" przyczynił się jednak nie tylko ogólnodostępny system PRM, ale także intensywny rozwój infrastruktury rowerowej, której rozbudowa oznaczała m.in. zwiększenie bezpieczeństwa jazdy. Pomógł także dobry plan rozwoju sieci rowerowej, standardy budowy dróg rowerowych, zapewniające wysoką jakość oraz realizacja inwestycji w kluczowe trasy rowerowe.

Więcej prywatnych rowerów

Wielu mieszkańców Poznania i aglomeracji właśnie ze względu na zdecydowaną rozbudowę i poprawę istniejącej infrastruktury przesiadło się na swoje prywatne rowery. Potwierdza to systematycznie spadające zainteresowanie rowerem miejskim. Obecny sezon jest kolejnym, w którym spada liczba wypożyczeń. Trend ten rozpoczął się w roku 2019, kiedy po rekordowym roku 2018 (blisko 1,70 mln wypożyczeń) zarejestrowano niewiele ponad milion wynajmów. W latach 2020 i 2021 było to odpowiednio 528 i 320 tys. W tym roku (do końca października) wypożyczeń było 284 tys., czyli o blisko 25 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku.

W momencie kiedy ruch rowerowy w Poznaniu z roku na rok rośnie, a jednocześnie liczba wypożyczeń PRM maleje, widać jasny sygnał, że formuła systemu rowerów miejskich wyczerpuje się. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest  też konkurencja w postaci hulajnóg elektrycznych i skuterów. Na ulicach Poznania znajduje się około 5500 współdzielonych pojazdów elektrycznych - hulajnogi i rowery elektryczne - należących do trzech podmiotów prywatnych.  

Z PRM na infrastrukturę

W 2022 roku na obsługę Poznańskiego Roweru Miejskiego przeznaczono z budżetu miasta ponad 7 milionów złotych. Można przyjąć, że utrzymanie jednego roweru (w 2022 było ich 1829) kosztowało więc około 4 tysiące zł rocznie. 

Pieniądze, które dotychczas przeznaczane były na rower miejski, przekierowane zostaną na inwestycje w infrastrukturę, z której korzystają wszyscy cykliści. 

W przyszłorocznym planie finansowym miasta na inwestycje w infrastrukturę rowerową zarezerwowana zostanie kwota ok. 14 milionów złotych. Obecnie budżet "rowerowy" opiewa na 8 milionów złotych, co oznacza, że w 2023 roku będzie niemal dwukrotnie większy. Pozwoli on na realizację istotnych inwestycji, jakimi są budowy dróg rowerowych na ul. Solnej oraz Królowej Jadwigi i Strzeleckiej. Zwłaszcza pierwsza z nich jest priorytetem - trasa wzdłuż ul. Solnej stanowić będzie fragment Ringu 1, czyli przewidzianej w Programie Rowerowym Miasta Poznania rowerowej obwodnicy centrum. Stworzy ona tak oczekiwane połączenie pomiędzy Starym Miastem a Wartostradą oraz ułatwi dojazd z północnej części miasta. Rozpocznie się również budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Dmowskiego w stronę centrum. W 2023 roku opracowana ma być dokumentacja projektowa dla trasy wzdłuż PST w rejonie parku Wodziczki. 

Co po 30 listopada?

 W momencie likwidacji systemu w Poznaniu,  zarejestrowani użytkownicy mogą wciąż korzystać z systemów rowerów miejskich w Polsce lub w Europie, których operatorem jest Nextbike. Chcąc wypożyczać rowery, trzeba pobrać aplikację "nextbike by TIER" (środki z PRM zostaną zachowane pod warunkiem zalogowania się w niej danymi z PRM - nr telefonu + PIN). Aplikacja PRM Poznań będzie aktywna do końca 2022 r.

Użytkownicy, którzy  chcą rozwiązać umowę z Nextbike, mogą  to zrobić w następujący sposób:

W korespondencji należy podać nr swojego konta, na które w ciągu 14 dni operator jest zobowiązany zwrócić pieniądze,  które się na nim znajdują (opłata inicjacyjna + ew. środki wpłacane w celu wypożyczania rowerów).

Szczegóły na stronie: https://poznanskirower.pl/regulamin/

Co dalej z rowerami i infrastrukturą

Rowery miejskie, które są własnością Miasta Poznania (wszystkie tzw. stacyjne, czyli 3G), zostaną po wygaszeniu systemu PRM sprawdzone, a następnie przekazane m.in. jednostkom miejskim i placówkom oświatowym. Terminale służące do wypożyczeń wraz ze stojakami do rowerów zostaną wystawione na sprzedaż - w przyszłym roku ZTM ogłosi przetarg, który ma wyłonić podmiot zainteresowany zakupem tej infrastruktury. Nabywca będzie zobowiązany do jej zdemontowania i uprzątnięcia miejsc, w których obecnie znajdują się stacje PRM.

Miejsca po stacjach

Na obszarze całego miasta wyznaczono blisko 200 stacji lub stref zwrotu Poznańskiego Roweru Miejskiego. Obecnie prowadzone są analizy, w jaki sposób przestrzeń zajmowana dotąd przez infrastrukturę PRM mogłaby zostać zagospodarowana. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest utworzenie w tych miejscach stref zwrotu współdzielonych urządzeń transportu, zwłaszcza hulajnóg i rowerów elektrycznych. ZDM wspólnie z Biurem Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta prowadzi w tej sprawie dialog z działającymi w Poznaniu operatorami hulajnóg i rowerów elektrycznych. 

RB, ZTM, ZDM