We wtorek, 25 października, odbyła się Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Poznania V kadencji. Przewodniczący rady miasta Grzegorz Ganowicz przyjął ślubowanie od młodzieżowych radnych. Wybrane zostało także nowe prezydium. Przewodniczącym został Tomasz Poprawski.

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania jest organem konsultacyjnym Rady Miasta Poznania, powołanym w 2014 roku z inicjatywy uczniów i uczennic poznańskich szkół ponadpodstawowych. Każda szkoła w mieście ma prawo zgłosić jednoosobową reprezentację. 

- Do powołania Młodzieżowej Rady Miasta Poznania potrzeba, aby zostali zgłoszeni przedstawiciele przynajmniej połowy szkół ponadpodstawowych działających w naszym mieście - mówił Grzegorz Ganowicz, Przewodniczący Rady Miasta Poznania. - Zgłoszonych zostało 47 osób, co wypełnia ten warunek, dzięki czemu rada mogła zostać utworzona i dzisiejsze spotkanie jest prawomocne.

Na spotkaniu inauguracyjnym, oprócz przewodniczącego, wybranych zostało troje wiceprzewodniczących - Kacper Kaźmierczak, Wojciech Klimecki i Hanna Kobylacka oraz sekretarz - Julia Fetter.Rada podczas sesji wybrała również Komisję Rewizyjną MRMP. 

Podczas wtorkowego posiedzenia Radni  złożyli uroczyste ślubowanie, rozpoczynając tym samym działalność 2-letniej, V kadencji Rady. 

- Jestem przekonany, że to dobry wybór, że zdecydowaliście się kandydować do MRMP - podkreślał Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. - To jest praca społeczna, niezwykle ważna dla naszego miasta. Ze swojej  perspektywy mogę powiedzieć, że dwa lata mojej pracy w Młodzieżowej Radzie Miasta Poznania były dla mnie impulsem do zwrócenia większej uwagi na samorząd. W efekcie zaangażowałem się w działalność samorządu lokalnego, osiedlowego. 

Głównymi zadaniami MRMP jest reprezentowanie interesów poznańskiej społeczności uczniowskiej na szczeblu samorządowym, wsłuchiwanie się w ich głos, wspieranie młodzieżowych inicjatyw i działań, promowanie idei samorządowej oraz tworzenie nowych projektów dla młodych poznaniaków i poznanianek. Rada współpracuje także z radnymi miejskimi oraz wydziałami urzędu miasta przy kwestiach dotyczących lokalnej młodzieży. Wraz z Wydziałem Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej UMP udało się jej opracować Politykę "Poznań Młodych 2025", która wyznacza kierunki działania Miasta na rzecz młodych na lata 2019-2025. 

Poznańska młodzieżowa rada już dwukrotnie została uhonorowana nagrodą dla Najlepszej Młodzieżowej Rady w Polsce. Od 3 lat organizuje Kongres Samorządów Uczniowskich szkół ponadpodstawowych, w trakcie którego SU z całego miasta spotykają się na wspólnych warsztatach, debatach i prelekcjach, wymieniają się doświadczeniami i nawiązują współpracę.

PD