W poniedziałek, 13 czerwca, rozpocznie się budowa wyniesionego skrzyżowania u zbiegu ulic Swoboda i Świt. To jedne ze zmian, które mają spowodować zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie.

W ramach przebudowy wyniesione zostanie skrzyżowanie. Dzięki temu samochody będą musiały jechać wolniej - co poprawi bezpieczeństwo przechodzących przez jezdnię i dojeżdżających do połączenia ulic.

Zamontowane będą także specjalne maty ułatwiające wejście i przejście przez jezdnię osobom z dysfunkcjami wzroku. Z dodatkowych, a ważnych dla późniejszego korzystania z przejazdu prac można wymienić budowę kanału technologicznego oraz przebudowę odwodnienia z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Wprowadzane będą także zmiany w organizacji ruchu. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na ul. Swoboda i dostosowanie rozwiązań drogowych do obowiązujących w Polsce przepisów, przy jednoczesnym zachowaniu jak największej liczby miejsc postojowych.

Ulica Swoboda na odcinku od ul. Marcelińskiej do okolic ul. Świt będzie jednokierunkowa (z dwóch stron będzie można dojechać do pawilonów handlowych), a od ul. Bukowskiej do okolic pawilonów handlowych - dwukierunkowa. Parkowanie pojazdów natomiast zostanie przesunięte częściowo na jezdnię. To spowoduje, że zachowana będzie przewidziana prawem szerokość chodników umożliwiająca normalne przemieszczanie się pieszych. Niestety do tej pory bardzo często dochodziło do sytuacji, że chodniki były tak zastawione przez parkujące pojazdy, że piesi musieli chodzić jezdnią unikając jadących samochodów.

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w organizacji ruchu odbyły się przed rokiem. Więcej o nich można przeczytać na stronie miejskiej o Konsultacjach społecznych.

Na czas wykonywanych prac i związanych z tym utrudnień (głównie związanych ze zmianami w oznakowaniu) przygotowany będzie tymczasowy parking. Ma znajdować się na nieużywanej podczas wakacji części terenu pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 88 (wyłączone z tego zostaną boiska szkolne).

Prace przy budowie wyniesionego skrzyżowaniae podzielone są na dwa etapy, w każdym z nich zapewniony będzie przejazd ul. Swoboda w kierunku ul. Bukowskiej. Dla jadących od ul. Świt przygotowane zostaną objazdy. Budowa i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu mają zakończyć się w połowie wakacji.

ZDM