Kto potrzebuje licencji transportowej?

Działalność gospodarcza opierająca się na transporcie osób lub towarów wymaga nie tylko dobrej organizacji pracy, lecz także dopełnienia długiej listy formalności. Poza rejestracją samej firmy, istotne są również wszystkie pozwolenia, jakie trzeba uzyskać. Jednym z takich dokumentów jest licencja transportowa. Na czym ona polega, kto jej potrzebuje i co warto o niej wiedzieć?

Licencja transportowa - co to takiego?

Licencja transportowa jest niczym innym jak pewnego rodzaju pozwoleniem na wykonywanie działalności polegającej na transporcie drogowym osób lub towarów. Mogą się o nią ubiegać ci przedsiębiorcy, których działalności polega właśnie na transporcie. Co ważne, jej otrzymanie jest niezbędne do legalnego prowadzenia działalności.

Obowiązek ten nakłada na przedsiębiorców ustawa o transporcie drogowym z 2013 roku, która opiera się na zasadach zapisanych w rozporządzeniu nr 1072/2009 Parlamentu Europejskiego.

Głównym celem, dla którego wdrożono te przepisy, była dbałość o bezpieczeństwo nie tylko użytkowników dróg, lecz także innych przedsiębiorców, którzy zlecają transport podwykonawcom. Dzięki obowiązkowej weryfikacji przedsiębiorców na etapie wydawania licencji, maleje ryzyko związane z nieuczciwymi praktykami ze strony firm transportowych.

Kto wydaje licencje transportowe?

Starostwo powiatowe właściwe dla siedziby firmy jest instytucją, która wydaje licencje transportowe na wniosek właściciela lub pełnomocnika firmy. Konkretnie jest to powiatowy Zarząd Dróg i Transportu.

Warto wiedzieć, że pozwolenie to jest czasowe. Najkrótszy okres, na który taka licencja jest wydawana, to 2 lata. Maksymalnie można otrzymać pozwolenie na prowadzenie takiej działalności aż na 50 lat.

Kto może wnioskować o wydanie licencji transportowej

Jak już opisaliśmy wcześniej, pozwolenie to powstało z myślą o tych przedsiębiorcach, których działalność opiera się na odpłatnym transporcie towarów i osób. Nie każdy może jednak takiej pozwolenie otrzymać. By tak się stało, należy spełnić szereg warunków.

Między innymi właściciel firmy nie może być w przeszłości skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe, jak również nie ma zakazu prowadzenia działalności związanej z transportem drogowym. Poza tym, przynajmniej jedna z osób zasiadających w zarządzie firmy musi wykazać się certyfikatem kompetencji zawodowych. 

Jakie dokumenty należy przedstawić, by otrzymać licencję transportową?

Aby wniosek o wydanie pozwolenia był kompletny, należy do niego dołączyć szereg dodatkowych dokumentów, które potwierdzają spełnienie ustawowych wymogów. Lista ta składa się między innymi z odpisu z rejestru przedsiębiorców, zaświadczenia o niekaralności, potwierdzenie zabezpieczenia finansowego, wykaz pojazdów, których licencja ma dotyczyć, a także oświadczenie o zatrudnieniu kierowców.

Ci z przedsiębiorców, którzy planują działalności także poza granicami naszego kraju, muszą ubiegać się o licencję wspólnotową. Pozwolenie to wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego, a jej uzyskanie wymaga wcześniejszego zdobycia licencji transportowej na działalność krajową.

Jak widać, zdobycie licencji transportowej nie jest proste i wymaga sporego nakładu czasu oraz środków potrzebnych na kompletowanie załączników do wniosku. Na szczęście na rynku nie brakuje firm, które mogą nas w tym wyręczyć. Jedną z nich jest BOS Licencje Transportowe, która działa już od kilkunastu lat, pomagając kilkuset firmom w zdobyciu stosownych uprawnień. Wystarczy wejść na stronę https://licencjetransportowe.com/ i skontaktować się, aby otrzymać stosowną pomoc.