W tym roku czekają nas ogromne podwyżki za prąd i gaz, na które samorządy nie mają żadnego wpływu. Miasto podejmuje działania, aby skok cen jak najmniej odbił się na funkcjonowaniu poznańskich jednostek. W wyniku współpracy ze spółką Veolia Energia Poznań udało się wypracować oszczędności w szkołach i przedszkolach, które wcześniej zostały poddane termomodernizacji. Dzięki temu obniżono opłaty stałe za ogrzewanie. W lipcu podpisane zostały umowy na obniżenie mocy zamówionej w przedszkolach. Obecnie trwają prace nad trzecią edycją projektu.

Umowa pomiędzy Miastem a Veolią umożliwia zoptymalizowanie dostaw ciepła do szkół i przedszkoli. Montaż czujników i specjalistycznego opomiarowania pozwoli na zarządzanie energią i wygeneruje dodatkowe oszczędności finansowe dla Miasta.

Do pierwszego, pilotażowego etapu projektu wytypowano sześć szkół, które zostały wybudowane w oparciu o ten sam projekt architektoniczny i w ostatnich latach zostały poddane termomodernizacji. Sukces optymalizacji zużycia ciepła w tych placówkach sprawił, że współpraca pomiędzy Miastem i spółką Veolia Energia Poznań jest kontynuowana.

Do drugiego etapu projektu wybrano 10 przedszkoli. W lipcu podpisane zostały umowy z Veolią i od połowy sierpnia w przedszkolach przeprowadzone zostanie obniżenie mocy zamówionej. Szacuje się, że jej optymalizacja pozwoli na zmniejszenie opłat stałych o około 35 proc., co przekłada się na roczne oszczędności dla Miasta w wysokości ok. 100 tys. złotych. Do kosztów stałych należy doliczyć opłaty zmienne za rzeczywiste zużycie ciepła. Ponadto ograniczenie zużycia ciepła będzie miało znaczny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz zmniejszenie efektu cieplarnianego.

Projekt optymalizacji zużycia ciepła w obiektach użyteczności publicznej jest jednym z zadań realizowanych przez Oddział Miejskiego Energetyka. Obecnie trwają prace nad trzecim etapem programu, którym objęte zostanie 16 placówek oświatowych. Do końca roku planowane jest zrealizowanie optymalizacji mocy zamówionych, które obejmą kolejnych 20 szkół i przedszkoli.

AJ/ WGK