Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Na czym polega działalność Spółki z o.o.?

Przepisy prawa pozwalają na wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej. To podatnik decydujący się na założenie własnej firmy zobowiązany jest do wyboru formy prawnej, w której zakresie działać będzie jego przyszłe przedsiębiorstwo. Wybór ten ma duży wpływ na koszty prowadzenia działalności, odpowiedzialność osobistą, sposób i wysokość opodatkowania. Radca prawny Poznań jest w stanie dobrać odpowiednią formę prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę branżę, w której działa dany podmiot czy liczbę wspólników zaangażowanych w daną działalność.

Jakie są rodzaje formy prawnej działalności gospodarczej?

Polskie prawo dopuszcza kilka form prawnych prowadzonej działalności gospodarczej. Spółki osobowe mogą być zarejestrowane m.in. w formie spółki, jawnej, partnerskiej, komandytowej czy komandytowo- akcyjnej. Z kolei spółki kapitałowe rozróżniamy na spółki z o.o. oraz akcyjne. Działalność może być również prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Radca prawny Poznań jest w stanie przedstawić zalety i wady każdej z form prawnych prowadzenia działalności.

W wyborze tym warto mieć na uwadze:

  • formę opodatkowania,
  • warunki funkcjonowania,
  • proces rejestracji działalności,
  • ograniczenia prawne,
  • wielkość i strukturę zatrudnienia,
  • wysokość składek na ubezpieczenia społeczne,
  • wysokość zobowiązań i inwestycji,
  • wysokość należności,
  • rodzaj ksiąg rachunkowych,
  • źródła i koszt finansowania działalności.

Ważnym jest, aby rozpocząć działalność gospodarczą z jak najniższym ryzykiem podatkowym i ubezpieczeń społecznych. Warto zaznaczyć, że możliwą jest zmiana formy prawnej w trakcie prowadzenia działalności.

zalety prowadzenia działalności w formie spółki z o.o.

Jakie są zalety prowadzenia działalności w formie spółki z o.o.?

Prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych opcji w ramach spółki handlowej. Wynika to z właściwości prawnych, ekonomicznych oraz podatkowych spółki z o.o. Jest to wybór najbardziej uniwersalny, pozwalający na bardzo szerokie działania gospodarcze.

Spółka z o.o. należy do grupy spółek kapitałowych kapitałowym. Może zostać utworzona w niemalże każdym dowolnym celu. Nie musi to być cel stricte gospodarczy. Warunkiem założenia spółki z o.o. jest wniesienie przez wspólników kapitału zakładowego. Jego suma nie może być mniejsza niż 5000 złotych. Kapitał wniesiony na poczet spółki określa udział wspólników w spółce. Wniesiony po równo zapewnia równe udziały poszczególnych wspólników. Wkład może być oczywiście wniesiony w różnej wysokości, wtedy udziały wspólników są proporcjonalne do wysokości wniesionego wkładu. Jednakże istnieje możliwość rejestracji i działania spółki z o.o. utworzonej przez wyłącznie jedną osobę.Niewątpliwymi zaletami spółki z o.o. jest niski minimalny kapitał zakładowy. Dla porównania kapitał potrzebny na założenie spółki akcyjnej to aż 100,000 złotych. Kwota 5000 złotych niezbędna do utworzenia spółki z o.o. jest więc wielokrotnie niższa, dzięki czemu rozpoczęcie działalności w tej formie jest dużo prostsze. Również koszty założenia spółki nie są wysokie. Wpis do KRD jest szacowany na podstawie wysokości kapitału zakładowego. Zakładając spółkę z o.o. przez Internet nie ponosimy kosztów notarialnych.

Jedną z największych zalet spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników. Dzięki niej, za zobowiązania wobec wierzycieli nie odpowiadają wspólnicy posiadanym, osobistym majątkiem, a odpowiada sama spółka. Stanowi to niewątpliwe ułatwienie dla przedsiębiorców planujących działalność gospodarczą w większym zakresie lub wiążącą się z wysokim ryzykiem. Wspólnicy odpowiadają do wysokości posiadanych udziałów, a odpowiedzialność za zobowiązania może być rozszerzona na ich majątek osobisty tylko w wyjątkowych przypadkach.