Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Są one podstawowym mechanizmem wsparcia przedsiębiorstw w Polsce. Jest to szczególnie istotne dla dużych firm, które są znacznie ograniczone jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych dotacji na inwestycje. Taki instrument otwiera się również na mikro, małe oraz średnie firmy.

Dotychczasowe przepisy strefowe nadal będą stosowane do już wydanych na ich podstawie zezwoleń strefowych. Jednak nowe regulacje są szczególnie ważne dla przedsiębiorstw, które planują realizację nowej inwestycji jak i pozyskanie zwolnienia w podatku dochodowym z tego tytułu. Mogą to być zupełnie nowi inwestorzy, ale mogą to być również podmioty, które wcześniej już korzystały z pomocy publicznej w ramach SSE.

Lokalizacja zwolnień podatkowych

Ustawa ta wprowadza możliwość pozyskania zwolnienia podatkowego na terenie całej Polski a nie tylko na terenach objętych statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest to szczególnie ważne dla inwestorów, ponieważ ułatwia to i skraca procedurę uzyskania pomocy oraz likwiduje ograniczenia terytorialne.

Lokalizacja może jednak wpływać na okres przysługujący inwestorowi na wykorzystanie zwolnienia podatkowego. Będzie to między innymi okres:

1. 15 lat – inwestycje w województwach o podstawowej intensywności pomocy wynoszącej 50% (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie).

2. 12 lat – inwestycje w województwach o podstawowej intensywności pomocy wynoszącej 35% (kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie oraz zachodniopomorskie).

3. 10 lat – inwestycje w województwach o podstawowej intensywności pomocy wynoszącej 25%-10% (dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie oraz podregion warszawski zachodni jak i Warszawa).

Został również wprowadzony przepis, mówiący o tym, że możliwość wykorzystania limitu podatkowego w ciągu 15 lat jest możliwa na terenach dotychczasowych SSE, niezależnie od poziomu intensywności pomocy publicznej w danym regionie.

 Zwolnienia podatkowe z tytułu nowych inwestycji

Wysokość zwolnienia podatkowego

Wysokości zwolnienia podatkowego będzie zależeć od wartości inwestycji, jej lokalizacji oraz wielkości samej firmy. Im firma będzie mniejsza i im dalej (na wschód) inwestycja będzie realizowana, tym większa będzie intensywność pomocy. Powyższe określenia odnoszą się do większych firm, jednak dla tych mniejszych i średnich intensywności wynoszą odpowiednio 20%, 10% i wyżej. Polecamy także zapoznać się z ofertą https://podatki-katowice.pl/uslugi/spolki-prawa-handlowego

Zwolnienia podatkowe jednak nie będą dostępne dla każdego inwestora, który planuje taki projekt. Do oceny podlegać będą kryteria ilościowe, czyli minimalna wartość nakładów inwestycyjnych oraz szereg kryteriów jakościowych. Przejście więc licznych testów może okazać się dla inwestora trudnym lub niewykonalnym nawet zadaniem.

Minimalna wartość inwestycji zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji naszej inwestycji, wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju naszej działalności. Zasada jest taka, że im wyższe bezrobocie jest na danym obszarze, tym niższe będą wymagania w zakresie minimalnej wartości inwestycji. Dla średnich, małych i mikro firm wprowadzono znacznie niższe kryteria ilościowe. Złagodzone o 95% kryterium ilościowe będzie obowiązywać inwestycje w zakresie nowoczesnych usług. Warto pamiętać, że oprócz kryteriów ilościowych, inwestycja będzie musiała przejść wiele kryteriów jakościowych, za które spełnienie przyznawane będą dodatkowe punkty.