Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Komplet dokumentów aplikacyjnych do służby w Policji można składać osobiście w siedzibie Zespołu Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (ul. Kochanowskiego 15, Poznań), Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu (ul. Szylinga 2, Poznań) lub w siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa wielkopolskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.

Mając na względzie panującą na terenie kraju sytuację epidemiczną związaną z wirusem SARS-CoV-2 należy pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego podczas składania dokumentów aplikacyjnych do Policji.

Kandydaci do służby w Policji zobowiązani są na tym etapie oraz podczas uczestnictwa w pozostałych etapach postępowania kwalifikacyjnego do zakrywania ust, nosa oraz noszenia rękawiczek ochronnych.

Nikola Sekura