Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Dotychczas przeprowadzone kontrole w tym zakresie pokazują, że nie wszyscy przewoźnicy utrzymują określone standardy w zakresie stanu technicznego i wyposażenia pojazdu. Zagraża to bezpieczeństwu podróżujących i innych uczestników ruchu drogowego.

5 czerwca br. funkcjonariusze poznańskiej drogówki podczas prowadzonych kontroli zatrzymali 3 dowody rejestracyjne od pojazdów za nieprawidłowy stan techniczny. Autokary należały do tego samego przewoźnika.

Informujemy, że  w Poznaniu można dokonać kontroli autokarów w n/w miejscach:

-  zajezdnia autobusowa M.P.K Poznań ul. Kacza,

- zajezdnia autobusowa M.P.K Poznań, ul. Warszawska.

Chęć przeprowadzenia kontroli należy zgłosić osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu ul. Szylinga 2 lub za pośrednictwem dyżurnego KMP w Poznaniu pod nr tel. 61-84-156-13 oraz za pośrednictwem Dyżurnego WRD KMP w Poznaniu pod nr tel. 61-84-155-16.

W zgłoszeniu należy wskazać miejsce (jedno z dwóch powyżej wymienionych) datę i godzinę kontroli oraz ilości pojazdów.

Aleksandra Tomczyk/MT