Kryzys wodny w Wielkopolsce: Konferencja w Urzędzie Wojewódzkim
Konferencja "Gospodarka wodna w obliczu kryzysu" odbyła się 23 maja w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Uczestnicy spotkania, zorganizowanego przez Wojewodę Wielkopolską Agatę Sobczyk oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich, omawiali wyzwania związane z zaopatrzeniem w wodę oraz sposoby przeciwdziałania kryzysom wodnym.
  1. Konferencja podzielona na dwa bloki tematyczne.
  2. Problemy z wodą w Wielkopolsce.
  3. Wypowiedź wojewody Agaty Sobczyk.
  4. Wymiana doświadczeń i metody poprawy sytuacji wodnej.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu był gospodarzem konferencji poświęconej kryzysom w gospodarce wodnej. Wojewoda Wielkopolska, Agata Sobczyk, oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich zorganizowali spotkanie, aby omówić problemy z zaopatrzeniem w wodę oraz sposoby przeciwdziałania kryzysom wynikającym z suszy i powodzi.

Konferencja była podzielona na dwa główne bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysowych, natomiast drugi skupił się na przeciwdziałaniu kryzysom wywołanym przez susze i powodzie. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać specjalistów z różnych instytucji, w tym Ministerstwa Infrastruktury, Najwyższej Izby Kontroli oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród prelegentów znalazł się również Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW, Dariusz Dymek.

Wojewoda Agata Sobczyk podkreśliła wagę takich inicjatyw: „Zawsze z radością i satysfakcją witam w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim uczestników spotkań, poświęconych inicjatywom, które pozwalają na rozwój i zwiększanie bezpieczeństwa naszego województwa. Dlatego dziękuję Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski za wybór Urzędu na miejsce tej ważnej konferencji”.

Problemy z wodą w Wielkopolsce są szczególnie dotkliwe. Średnia opadów dla Polski wynosi 600 litrów na metr kwadratowy, podczas gdy dla naszego województwa jest to zaledwie 520 litrów. Mimo że średnia roczna liczba dni z opadami atmosferycznymi wynosi 163, region boryka się z suszami i stepowieniem. Główne przyczyny to intensywne rolnictwo, niewielka ilość lasów (26% powierzchni) oraz zmiany klimatyczne. Najbardziej dotknięta jest północno-wschodnia część województwa.

Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń oraz wypracowanie metod poprawy sytuacji wodnej w jednostkach samorządu terytorialnego, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wodnego lokalnym społecznościom.


Urząd Wojewódzki w Poznaniu