Świętujemy Dzień Samorządu Terytorialnego - 27 maja
Obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, który przypomina nam o ważnym momencie w historii Polski – pierwszych wyborach samorządowych. To święto jest okazją do refleksji nad rolą samorządów w naszym codziennym życiu oraz ich wpływem na rozwój lokalnych społeczności.
  1. Upamiętnienie pierwszych wyborów samorządowych z 1990 roku.
  2. Decentralizacja władzy jako kluczowy sukces transformacji politycznej.
  3. Znaczenie samorządów w demokratycznym państwie.
  4. Trzy szczeble samorządu terytorialnego w Polsce.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe w Polsce, będące kamieniem milowym w procesie demokratyzacji kraju. Aby uczcić ten moment, Sejm w 2000 roku ustanowił Dzień Samorządu Terytorialnego. W uchwale tej podkreślono, że udział obywateli w działalności samorządów jest fundamentem demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego.

– Reforma do jakiej wówczas doszło jest, moim zdaniem, największym sukcesem transformacji politycznej w Polsce – uważa Jan Grabkowski, starosta poznański. – Głównie dlatego, że nastąpiła decentralizacja. Samorządom, które są przecież najbliżej obywateli, przekazano kompetencje prawne, polityczne i ekonomiczne, tym samym oddając ludziom odpowiedzialność za wspólnotę. Od tego momentu mogli oni decydować o tym, co ich bezpośrednio dotyczy i co jest dla nich najważniejsze. W konsekwencji tych zmian mogliśmy się szybciej rozwijać. Nasze małe ojczyzny odzyskały podmiotowość, my – pełnię demokratycznego działania i sposobność podejmowania nowych wyzwań – dodaje.

Dzięki reformie samorządowej, którą Jan Grabkowski określa jako największy sukces polskiej transformacji politycznej, kompetencje zostały przekazane lokalnym społecznościom. Samorządy otrzymały możliwość decydowania o sprawach najbliższych mieszkańcom, co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju lokalnych wspólnot. Decentralizacja władzy umożliwiła obywatelom większy wpływ na decyzje dotyczące ich bezpośredniego otoczenia.

Obecnie w Polsce funkcjonują trzy szczeble samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy województw. Każdy z tych poziomów ma swoje specyficzne zadania i kompetencje, które pozwalają na efektywne zarządzanie lokalnymi sprawami. Zasada samorządności jest jedną z naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego, co podkreśla znaczenie samorządów w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.


Na podstawie: Powiat Poznań