Zakończono rozbudowę ul. Wańkowicza: więcej komfortu i bezpieczeństwa na Strzeszynie
Mieszkańcy naszego miasta mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Zakończyła się długo oczekiwana rozbudowa ulicy, która wcześniej sprawiała wiele trudności zarówno pieszym, jak i kierowcom. Odcinek ulicy, dotąd pozbawiony podstawowych udogodnień, przeszedł kompleksową metamorfozę, zapewniając komfort i bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom drogi.
  • Zakończono rozbudowę ponad 200-metrowego odcinka drogi.
  • Nowa infrastruktura obejmuje kanalizację deszczową, zatoki postojowe, chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe.
  • Poprawiono bezpieczeństwo i komfort dzięki nowemu oświetleniu i elementom małej architektury.
  • Prace przyczyniły się do uporządkowania gospodarki wodnej i zwiększenia dostępności przestrzeni miejskiej.

Przez lata mieszkańcy borykali się z licznymi niedogodnościami na tej części ulicy. Brak chodników i odwodnienia sprawiał, że każdy deszcz zamieniał teren w błotnistą pułapkę, a brak oświetlenia stwarzał poważne zagrożenie po zmroku. "Przed rozpoczęciem prac na tym fragmencie ulicy, który nie miał odwodnienia, nie było chodników, przez co po każdym deszczu piesi musieli poruszać się po grząskim terenie. Brak wydzielonych miejsc parkingowych powodował, że pojazdy parkowano tu w sposób chaotyczny, często niezgodnie z przepisami. Dodatkowo odcinek ten nie miał oświetlenia ulicznego," podkreśla Tomasz Płóciniczak, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Teraz, dzięki zakończonym pracom, mieszkańcy mogą cieszyć się nowymi udogodnieniami. Zainstalowano nowoczesną kanalizację deszczową, która zapobiega akumulacji wody i poprawia gospodarkę wodną. Po obu stronach jezdni powstały zatoki postojowe oraz chodniki, które połączono z ciągami pieszo-rowerowymi, tworząc spójną i bezpieczną przestrzeń dla wszystkich użytkowników drogi. Dodatkowo, nowe oświetlenie uliczne oraz elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe, znacząco podnoszą estetykę i funkcjonalność tego obszaru.

Przebudowa ta jest kolejnym krokiem w kierunku stworzenia przyjaznego i bezpiecznego środowiska dla mieszkańców. Inwestycje w infrastrukturę drogową i miejską nie tylko ułatwiają codzienne życie, ale także przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności naszego miasta jako miejsca do życia, pracy i wypoczynku.


Według informacji z: UM Poznań