Rewitalizacja Starej Rzeźni: Nowe życie historycznej części miasta
Wizja przyszłości dla historycznego serca miasta nabiera kształtu. Przyjęcie nowego planu zagospodarowania przestrzennego otwiera drzwi do rewitalizacji terenów Starej Rzeźni, przekształcając je w przestrzeń pełną życia, z nowym parkiem i przestrzeniami mieszkalno-usługowymi. To znakomite wiadomości dla mieszkańców, którzy zyskają nie tylko miejsca do pracy i wypoczynku, ale także bogatszą tkankę miejską, łączącą historię z nowoczesnością.
  1. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starej Rzeźni.
  2. Planowane wielofunkcyjne wykorzystanie terenu: mieszkania, miejsca pracy, przestrzeń publiczna.
  3. Wprowadzenie nowego parku miejskiego i systemu zieleni, wzbogacającego lokalny ekosystem.
  4. Zachowanie dziedzictwa architektonicznego oraz ważnych osi widokowych, m.in. w kierunku Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Przestrzeń po dawnej Starej Rzeźni, która przez lata pozostawała niedostępna i zapomniana, teraz otrzymała drugą szansę na nowe życie. To efekt pracy lokalnych radnych, którzy we wtorek zatwierdzili plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Obszar ten, o powierzchni blisko 12 ha, nie tylko odzyska swój dawny blask, ale także zaoferuje mieszkańcom nowe możliwości.

„Stara Rzeźnia to obszar z ogromnym potencjałem, który potrzebował planu miejscowego. Dziękuję radnym za jego uchwalenie. Teraz ten niedostępny postindustrialny teren będzie mógł zyskać nową jakość i zostać otwarty dla mieszkańców” - powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta.

Plan zagospodarowania przewiduje, że Stara Rzeźnia stanie się sercem nowoczesnej dzielnicy, gdzie przeszłość harmonijnie łączy się z teraźniejszością. Umożliwi to stworzenie ok. 16 900 m2 nowej zabudowy, przy jednoczesnym zachowaniu i rewitalizacji ok. 35 700 m2 obiektów historycznych, w tym głównej hali oraz zespołu budynków administracyjnych. W ten sposób, dziedzictwo kulturowe tego miejsca zostanie nie tylko zachowane, ale również wzbogacone o nowe funkcje.

Dodatkowo, plan zagospodarowania kładzie duży nacisk na rozwój zieleni miejskiej. Udział powierzchni biologicznie czynnej na obszarze Starej Rzeźni ma wynieść minimum 30%, w tym ponad 5600 m2 ma być przeznaczone na urządzone strefy zieleni. Nowy park miejski oraz system zieleni mają połączyć Wzgórze Św. Wojciecha z terenem Starej Rzeźni, tworząc spójną i przyjazną przestrzeń dla mieszkańców i odwiedzających.

Wizja ta obejmuje także rozwój komunikacji miejskiej, z nowymi połączeniami drogowymi, które mają usprawnić dostęp do rewitalizowanego obszaru. To wszystko z myślą o stworzeniu przestrzeni, która będzie sprzyjać zarówno wypoczynkowi, jak i rozwojowi lokalnej gospodarki.

Przekształcenie Starej Rzeźni w dynamiczny i wielofunkcyjny obszar to krok milowy w rozwoju naszego miasta. To nie tylko szansa na odnowę historycznego serca, ale także na stworzenie nowych miejsc pracy i poprawę jakości życia mieszkańców. Teraz, kiedy plan zagospodarowania przestrzennego został przyjęty, możemy z niecierpliwością oczekiwać na pierwsze efekty rewitalizacji.


Na podst. UM Poznań