PSP Poznań: Narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego podsumowująca działalność w 2023 roku
Wielkopolski akcent dzielności i zaangażowania strażaków w minionym roku – podsumowanie, które inspiruje do przyszłych wyzwań.
  • Podsumowanie roku 2023 przez kadrę kierowniczą PSP w Wielkopolsce.
  • Redukcja liczby interwencji oraz kontynuowanie inwestycji w infrastrukturę i technikę pożarniczą.
  • Wyróżnienie dla poznańskich strażaków i plany PSP na przyszły rok.

W obliczu wyzwań, które niosą za sobą obowiązki służbowe, strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Wielkopolsce nie ustają w gotowości do działania, a miniony rok stał się świadectwem ich poświęcenia. W ramach corocznej narady, która odbyła się w poznańskiej Szkole Aspirantów PSP, przedstawiono dokonania oraz wyzwania, z jakimi zmierzyli się strażacy w 2023 roku.

W 2023 roku strażacy wielkopolscy odnotowali spadek liczby interwencji do 41 680, co stanowi znaczącą różnicę w porównaniu do roku poprzedniego. Pomimo mniejszej liczby zdarzeń, nie zabrakło aktywności w zakresie pomocy zagranicznej – strażacy wykazali gotowość nie tylko na terenie Polski, ale i w międzynarodowych akcjach ratowniczych.

W minionym roku nie zaniedbano również kwestii rozwoju i modernizacji infrastruktury. Z rozszerzonego programu modernizacji dla PSP wynika, że na realizację planów budowlanych przeznaczono 60 milionów złotych. Kontynuacja tych działań to świadectwo dalekosiężnego myślenia o przyszłości służb i poprawie warunków pracy naszych bohaterów codzienności.

Niezmiennie ważnym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej są narzędzia pracy strażaków, w tym nowoczesne pojazdy pożarnicze. Inwestycje te są kluczowe dla skuteczności działań ratowniczych, a w 2023 roku strażacy wzbogacili się o 45 pojazdów, co z pewnością wpłynie na efektywność ich pracy w nadchodzących latach.

Głosem doceniającym trud i zaangażowanie strażaków był nadbryg. Mariusz Feltynowski, komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, który w ramach wideokonferencji podziękował wielkopolskim strażakom za ich dotychczasową służbę. Wyraził swoje uznanie i przekazał kierunki rozwoju na przyszły rok.

Wyróżnienie na tle innych otrzymała Komenda Miejska PSP w Poznaniu, której pracę oceniono jako najlepszą w rankingu wielkopolskich komend. Uznaniem za uzyskane wyniki podzielił się bryg. Jacek Michalak, komendant miejski PSP w Poznaniu.

Wielkopolska straż pożarna nie zapomina również o młodych adeptach pożarnictwa. W ubiegłym roku zorganizowano wiele obozów, wycieczek i półkolonii dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także I Wielkopolski Kongres, który stał się okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych relacji.

Miniony rok dla wielkopolskich strażaków był czasem intensywnego zaangażowania i narodzin nowych planów, które mają na celu nie tylko utrzymanie, ale i podwyższenie standardów bezpieczeństwa oraz efektywności działań ratowniczych. Trudności, które niosą za sobą codzienne obowiązki, są równoważone przez dążenie do ciągłego rozwoju i podnoszenia jakości służby – czego najlepszym przykładem są działania podejmowane przez Państwową Straż Pożarną w Wielkopolsce. Inspiracja płynąca z tych osiągnięć jest zaproszeniem dla mieszkańców, by czuć się bezpiecznie w swoim regionie.


Na podstawie: PSP Poznań