Zajęcia sportowe, wydarzenia kulturalne czy budowa nowej infrastruktury - Miasto ogłosiło listę 57 projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.

W tegorocznej edycji oddano 60 817 głosów. Spośród 135 przedsięwzięć wyłoniono 57 najlepszych - 4 ogólnomiejskie (1 duży, 1 mały oraz 2 z Zielonego Budżetu), a także 53 rejonowe (27 dużych i 26 małych). 

- Po raz pierwszy w Poznańskim Budżecie Obywatelskim są tak mocno widoczne projekty kulturalne. Łącznie w przyszłym roku będziemy realizować ich aż 11. Będą to występy artystyczne, kina plenerowe, festyny czy koncerty dedykowane danemu osiedlu - mówi Patryk Pawełczak, dyrektor Gabinetu Prezydenta UMP.  

Zwycięskim projektem ogólnomiejskim dużym jest "Trener osiedlowy, trener senioralny". To dobrze znane poznaniakom przedsięwzięcie zdobyło największą liczbę głosów. Dzięki niemu ponownie kilka tysięcy osób będzie mogło bezpłatnie korzystać z opieki instruktora, animatora oraz brać udział w wielu zajęciach, warsztatach oraz wycieczkach. Wszystko odbywa się za darmo, w oparciu o miejską bazę sportowo-rekreacyjną.

Z kolei spośród małych projektów ogólnomiejskich wygrała "Kultura na fyrtlach". To cykl darmowych, plenerowych wydarzeń kulturalnych: warsztatów, animacji i pokazów kina pod chmurką na 19 poznańskich osiedlach.

W ramach Zielonego Budżetu zakwalifikowano do realizacji dwie inicjatywy. "Zielone Fyrtle 2024" to kolejna edycja lubianego przez mieszkańców przedsięwzięcia, polegającego na sadzeniu nowych drzew i krzewów, dzięki czemu tworzone są ciekawe, przyjazne do życia przestrzenie. Tym razem projekt będzie realizowany na terenie 15 rad osiedli. Kolejną zwycięska inicjatywą jest "Japoński Ogród Wyobraźni w Starym Zoo". Ma to być kieszonkowa enklawa w miejskiej przestrzeni. Projekt z jednej strony zapewni mieszkańcom dostęp do przyrody, zaprojektowanej na wzór orientalnego ogrodu, z drugiej zaś pozwoli rozwijać wyobraźnię i kreatywność.

Wśród projektów rejonowych poznaniacy chętnie głosowali m.in. na przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne, a także rozwijające infrastrukturę dla rowerzystów. 

Szczegóły oraz opis wygranych projektów znaleźć można na stronie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 135 przedsięwzięć z niemal 200 pomysłów, jakie wpłynęły. Poznaniacy mogli głosować na 106 projektów rejonowych (66 dużych, 40 małych) oraz 29 ogólnomiejskich (13 dużych, 8 małych i 8 dużych w ramach Zielonego Budżetu). Tym razem pula przeznaczona na realizację projektów wynosi aż 26,6 mln zł. To prawie o 2 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji.

JZ