19 listopada br. funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu na terenie miasta Poznania i powiatu poznańskiego prowadzą działania profilaktyczno - edukacyjne. Działania pn. ,,ŻYJ I POZWÓL ŻYĆ INNYM” wpisują się w ,,Światowy Dzień pamięci Ofiar Wypadków Drogowych”, mają one na celu podniesienie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich jego uczestników, przyczynić się do ograniczania ilości zdarzeń drogowych, a co się z tym wiąże ograniczyć liczbę śmiertelnych ofiar wypadków.

Głównymi ich przyczynami jest niebezpieczne zachowanie się uczestników tj. niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie, niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, jazda w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, niestosowanie pasów bezpieczeństwa, przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, niekorzystanie z elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym od zmierzchu do świtu itp. Powyższe wykroczenia były i są czynnikami decydującymi o ilości i konsekwencjach zdarzeń drogowych. Ta sytuacja wymusza poszukiwanie nowych form aktywności, których nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Policjanci podczas kontroli drogowej rozmawiają z uczestnikami ruchu drogowego o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach oraz kreowania życzliwych postaw w ruchu drogowym wręczając im ulotki informacyjne.

mł.asp. Aleksandra Tomczyk/MM