Prace w ramach Programu Centrum są coraz bardziej zaawansowane. Na nowe torowisko na fragmencie ul. Św. Marcin oraz ul. Towarowej wjechał po raz pierwszy pojazd szynowy z taboru poznańskiego MPK. Postępują także roboty drogowe i brukarskie.

- Zgodnie z zapowiedziami, stopniowo przygotowujemy się do przywrócenia ruchu tramwajowego w centrum naszego miasta - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. -  W pierwszej kolejności będzie to trasa przez most Uniwersytecki i ul. Towarową. Pojedzie nią tramwaj linii nr 2, co pozwoli odciążyć most Dworcowy. Pasażerowie będą mogli dojechać bliżej centrum, uruchomienie trasy przez ul. Towarową będzie też ułatwieniem dla studentów pobliskich uczelni. 

Dwójka" pojedzie z ulicy Zwierzynieckiej przez Kaponierę i Święty Marcin, żeby ulicą Towarową kursować do ulicy Matyi i dalej przez Wildę na Dębiec. 

16 marca na torowisko wjechał pojazd techniczny, a po zakończeniu prac związanych z siecią trakcyjną przeprowadzone zostaną standardowe próby tramwajowe. 

- Torowisko ułożone zostało na ul. Towarowej, jak i na ul. Św. Marcin od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej. Rozwieszona została także większość sieci trakcyjnej koniecznej do zasilania tramwajów. Przystąpiliśmy również do kwestii formalnych, które to umożliwią wznowienie ruchu na trasie przez ul. Towarową - dodaje Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. 

Dzięki staraniom spółki PIM oraz generalnego wykonawcy inwestycji, na początek kwietnia przewidziana jest możliwość uruchomienia trasy przez ul. Towarową. Pozostały odcinek torowiska na ul. Św. Marcin zostanie udostępniony do połowy roku.

W ramach zakresu Programu Centrum obejmującego odcinek ul. Św. Marcin od mostu Uniwersyteckiego do ul. Gwarnej przebudowywany jest fragment ul. Towarowej do ul. Składowej. Na ul. Towarowej wraz z torowiskiem zmienia się także przystanek, który został nieco przesunięty w stosunku do stanu przed przebudową.

Gruntownie przebudowany został łuk tramwajowy, który służy do skrętu z ul. Św. Marcin od strony ronda Kaponiera w ul. Towarową. Nowością jest prawoskręt dla tramwajów, które pojadą z ul. Towarowej w Św. Marcin. Na początku marca w obu tych miejscach połączone zostały łuki tramwajowe z nowym torowiskiem w ul. Św. Marcin. 

Możliwość uruchomienia pierwszego z nich przewidziana jest na kwiecień. Z kolei nowy prawoskręt po zakończeniu prac w centrum będzie ważnym elementem sieci komunikacyjnej. Pozwoli na odciążenie Kaponiery w czasie remontów czy nagłych zdarzeń na ul. Roosevelta i Kaponierze. W takich sytuacjach tramwaje jadące z Grunwaldu lub Łazarza będą mogły zostać skierowane ul. Towarową i dalej przez ul. Św. Marcin do Al. Marcinkowskiego lub przez Gwarną w stronę Śródki. W przyszłości prawoskręt może stanowić element przedłużonej trasy tramwajowej przez Wolne Tory. 

Dzięki inwestycji pojawi się też nowa zieleń. W sumie w ramach tego zakresu Programu Centrum, posadzonych zostanie blisko 50 drzew, głównie platanów i wiązów. Całość dopełnią krzewy i byliny.

Postępują także pozostałe prace w ramach tego zakresu Programu Centrum. Zakończyło się betonowanie płyt podtorowych i układanie szyn na skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Św. Marcin. Na tym skrzyżowaniu postawiono również słupy trakcyjne. Trwają prace nad układaniem kostki kamiennej na chodniku na ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Gwarną. Coraz bardziej zaawansowane są także prace polegające na budowie jezdni ul. Św. Marcin na odcinkach wyłączonych z ruchu. 

Torowisko od ul. Gwarnej do mostu Uniwersyteckiego zostało przebudowywane z zastosowaniem technologii poprawiającej bezpieczeństwo i ograniczającej hałas. Zmieniają się przystanki tramwajowe, dodatkowo powstaje zupełnie nowy przy Zamku dla tramwajów jadących w kierunku ronda Kaponiera. 


AW