Już wkrótce mieszkańcy poruszający się ul. Sierpową na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej zyskają nowy chodnik, jezdnię oraz oświetlenie. Poprawi się komfort i bezpieczeństwo korzystania z tej drogi. 

Zakres prac, jakie zostaną wykonane na ul. Sierpowej, obejmuje budowę chodnika na 235-metrowym odcinku po wschodniej stronie drogi od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej. Przebudowany będzie również fragment jezdni ul. Sierpowej przed skrzyżowaniem z ul. Szczepankowo (ok. 90 metrów). Chodnik zostanie wykonany z płyt betonowych i będzie miał szerokość min. 2 metrów. Natomiast jezdnia zyska bitumiczną nawierzchnię o szerokości od 6 do 7,5 metrów na wlocie skrzyżowania z ul. Szczepankowo i zostanie połączona z istniejącym utwardzonym fragmentem ul. Sierpowej. W miejscu gruntowego łącznika pomiędzy ul. Sierpową i Szczepankowo, biegnącego wzdłuż ogrodzenia przepompowni Aquanetu, również powstanie chodnik z płyt betonowych.

Zmieni się także geometria wspomnianego wyżej skrzyżowania. Obecnie utwardzona jezdnia ul. Sierpowej "urywa się" na wysokości przepompowni, a ostatnie metry ulicy to nieutwardzona droga, łącząca się pod kątem ostrym z ul. Szczepankowo. Po przebudowie ul. Sierpowa kończyć się będzie łukiem i prostopadłym wlotem skrzyżowania. Poprawi to zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo poruszających się tędy pojazdów. Wlot ul. Sierpowej zostanie wyniesiony i wyznaczone na nim będzie przejście dla pieszych.

Przebudowa ul. Sierpowej obejmuje również montaż oświetlenia, budowę kanału technologicznego i wykonanie odwodnienia oraz zjazdów na posesje. Zwieńczeniem inwestycji będzie nowa zieleń - posadzonych zostanie 12 drzew.

Prace na ul. Sierpowej potrwają do końca kwietnia 2023 roku. Ich koszt wyniesie 1,3 miliona złotych i zostanie częściowo pokryty z budżetu Rady Osiedla Szczepankowo - Spławie - Krzesinki.

ZDM