W okolicy Okrąglaka trwają roboty w ramach Programu Centrum, obejmujące przebudowę infrastruktury podziemnej, tras tramwajowych, chodników i jezdni. W tym tygodniu przez trzy noce wykonywane będą prace, które mogą wiązać się z hałasem.

Prace planowane są przy Okrąglaku, u zbiegu ulic Gwarnej i Fredry. Przebudowywana będzie sieć teletechniczna i energetyczna. Realizacja robót wiązać się będzie z koniecznością ograniczenia ruchu pieszych. Aby niedogodności były jak najmniej dotkliwe, przeprowadzone zostaną nocą, gdy ruch pieszych jest znikomy. Prace przewidziane są na trzy kolejne noce - od 24 do 27 stycznia (od wtorku wieczorem do piątku rano). Realizacja tych robót może wiązać się czasowymi utrudnieniami dla pieszych oraz hałasem.

FILM

Pozostałe prace realizowane przez wykonawcę tej inwestycji postępują. Trwa przebudowa południowej strony pl. Wolności, ul. Gwarnej i Kantaka. W ubiegłym tygodniu sfrezowana została nawierzchnia na skrzyżowaniu ul. 27 Grudnia i Ratajczaka. Coraz bardziej zaawansowana jest również przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Fredry oraz torowiska i sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Mielżyńskiego.

Zakończyło się także układanie szyn na ul. Fredry między mostem Teatralnym a ul. Kościuszki. Szyny ułożone zostały też na pl. Cyryla Ratajskiego. 

W ostatnim czasie wykonawca koncentrował się także m.in. na układaniu konstrukcji torowiska na ul. Fredry, rozbiórce starego kolektora na ul. Mielżyńskiego, przebudowie kolizji teletechnicznych i elektroenergetycznych na całym zakresie inwestycji oraz przebudowie gazociągu na ul. 27 Grudnia. Trwa także rozbiórka zadaszenia na ul. Gwarnej. W najbliższym czasie planowane jest także układanie szyn tramwajowych na ul. Fredry, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do Okrąglaka.

PIM