Z powodu konieczności usunięcia awarii ciepłowniczej zamknięty jest jeden pas ruchu na ul. Szelągowskiej (w okolicy dojazdu do skrzyżowania z ul. Winogrady w kierunku Wilczaka). 

Zamknięty został także chodnik po wschodniej stronie ulicy (bliższy Wartostradzie). Usuwanie skutków awarii może potrwać do 5 grudnia. Konieczne będzie także odtworzenie nawierzchni w rejonie, gdzie gestor sieci prowadzi prace.

ZDM