Poznaj swoje prawa: Co robić, gdy wywłaszczono Twoją własność

Proces wywłaszczenia to mechanizm prawny, dzięki któremu rząd może przejąć własność nieruchomości dla wspólnego dobra swoich obywateli. Jest to jedno z najpotężniejszych i najbardziej inwazyjnych praw w kraju, choć często jest źle rozumiane i nadużywane. Co jednak zrobić, jeśli uważasz, że Twoja nieruchomość została wywłaszczona bez Twojej wiedzy? Jakie są Twoje prawa? Jeśli stoisz przed perspektywą utraty domu lub innej nieruchomości z powodu robót publicznych lub działań rządu, możesz mieć pewne prawa dotyczące czasu i procedury zajęcia nieruchomości. Podmioty państwowe, które przejmują własność prywatną na cele publiczne, są zobowiązane do zapewnienia właścicielom nieruchomości "słusznego odszkodowania". Może to obejmować zapłatę za uczciwą wartość rynkową nieruchomości i inne koszty związane z przeprowadzką.

Co to jest wywłaszczenie?

Na państwie spoczywa ciężar udowodnienia, że wywłaszczenie nieruchomości służy "celowi publicznemu", np. zapewnieniu drogi publicznej, budowie infrastruktury publicznej lub utworzeniu parku publicznego. Rząd musi także zrekompensować właścicielowi utratę wartości, której doświadczył w wyniku wywłaszczenia. Proces wywłaszczenia jest mechanizmem prawnym, dzięki któremu rząd może przejąć nieruchomość dla wspólnego dobra swoich obywateli. Jest to jedno z najpotężniejszych i najbardziej inwazyjnych praw w kraju, choć często jest ono źle rozumiane i nadużywane.

Jakie są Twoje prawa, jeśli Twoja własność została wywłaszczona?

Państwo musi zrekompensować Ci utratę wartości, której doświadczyłeś w wyniku wywłaszczenia. Rząd musi wypłacić Ci odszkodowanie w wysokości równej wartości rynkowej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. Państwo jest również zobowiązane do udzielenia pomocy w znalezieniu innej odpowiedniej nieruchomości, jeśli nie zgadza się na sprzedaż po cenie rynkowej. Ponadto sędzia może nakazać rządowi zapłatę rozsądnej kwoty, jeśli państwo nie wywiązuje się z tych zobowiązań. Jeśli państwo nie wywiązuje się z tych obowiązków, można wystąpić do sądu o wydanie nakazu, który zmusi państwo do ich wypełnienia. Niestety, właściciele nieruchomości nie zawsze wiedzą, że ich nieruchomość została wywłaszczona, ponieważ wiele przypadków wywłaszczenia nie jest upublicznianych przez państwo. Jeśli Twoja nieruchomość została wywłaszczona bez Twojej wiedzy, warto wystąpić z wnioskiem do sądu, aby zakwestionować nakaz wywłaszczenia.