15 stycznia minął termin opłaty za odpady. Osoby, które jeszcze nie dopełniły tego obowiązku, powinny jak najszybciej uregulować płatność. Ci, którzy omyłkowo dokonali przelewu na konto ZM GOAP, o zwrot pieniędzy muszą zwrócić się do związku. 

Poznaniacy, którzy złożyli deklarację dla nieruchomości zamieszkałej, niezamieszkałej lub mieszanej powinni uiścić opłatę do 15. dnia każdego miesiąca z góry (np. termin płatności za obecny miesiąc przypadał na 15. stycznia 2022 roku). W przypadku właścicieli nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych (np. domku letniskowego) czas opłaty za odpady mija 15. czerwca danego roku, jest to płatność jednorazowa. Spóźnialscy powinni jak najszybciej uregulować należność. 

Wpłata na zły numer konta

Do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania napływają również głosy mieszkańców, którzy dotrzymali terminu, ale omyłkowo dokonali wpłaty za odpady na rzecz Związku Międzygminnego GOAP. 

Tego rodzaju pomyłka nie zwalnia z dopełnienia obowiązku płatności wobec Miasta Poznania. Kwotę wynikającą z deklaracji należy wpłacić na indywidualny nr konta, przesłany przez Urząd Miasta Poznania, a w przypadku jego braku na ogólny nr konta (informacje, jak prawidłowo zrobić przelew za odpady do UMP, znajdują się w artykule na stronie Wszystko o odpadach).  

Z wnioskiem o zwrot kwoty błędnie przesłanej na konto ZM GOAP należy zwrócić się do związku, wskazując swoje dane kontaktowe (PESEL, nr konta do dokonania zwrotu oraz opis zaistniałej sytuacji i powód dokonania błędnej wpłaty). Pismo należy wysłać na adres: ZM GOAP, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań. W przypadku pytań można dzwonić pod numer telefonu: 61 646 22 22 lub wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Urząd Miasta Poznania nie jest uprawniony do wnioskowania w imieniu klientów o zwrot błędnie wpłaconej należności, nie odpowiada również za termin zwrotu kwoty przesłanej omyłkowo na konto ZM GOAP.

Skąd wynikają zmiany?

Od tego roku zaczął funkcjonować poznański system gospodarowania odpadami (wraz z 1 stycznia 2022 r. Miasto Poznań wystąpiło z ZM GOAP). Co za tym idzie zmienił się organ podatkowy, do którego wpływają opłaty za odpady z terenu stolicy Wielkopolski (z ZM GOAP na Prezydenta Miasta Poznania) oraz numer konta na który powinny być kierowane należności.

W celu uniknięcia dodatkowych opłat związanych z powstaniem odsetek czy wysyłaniem upomnień należy dokonywać wpłat terminowo na właściwy numer rachunku. 

Wszelkie informacje na temat zmian w gospodarce odpadami można znaleźć na stronie Wszystko o odpadach

AJ/ WGK