Pomnik ku czci poległych w 1939 roku żołnierzy 3. Poznańskiego Pułku Lotniczego został odrestaurowany. Zajął się tym Zarząd Zieleni Miejskiej. Miejsce pamięci zostało wcześniej zdewastowane przez wandali.

Sytuacja miała miejsce w 2020 roku. Pomnik, znajdujący się na cmentarzu garnizonowym na Cytadeli, został zniszczony przez wandali. Uszkodzony monument wymagał renowacji.

W drugiej połowie 2021 roku Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił wykonanie programu prac konserwatorskich, na podstawie którego pomnik poddano renowacji. Przedsięwzięcie odbywało się pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Prace zakończyły się w połowie grudnia. Dzięki temu monument odzyskał estetyczny wygląd.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki środkom finansowym przekazanym przez wojewodę wielkopolskiego.

ZZM/ AJ