Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Co łączy przedsiębiorczość z naturą?  Jak wspierać gospodarkę opartą na naturze? Jak natura pobudza kreatywność i przedsiębiorczość? W jaki sposób łagodzić zmiany klimatyczne i chronić bioróżnorodność w miastach? Czym są naturalne place zabaw?  Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznają uczestnicy wirtualnej konferencji Connecting Nature Enterprise Summit, która odbędzie się 29-30 czerwca. Miasto Poznań jest gospodarzem tego wyjątkowego wydarzenia. 

Connecting Nature Enterprise Summit to międzynarodowa konferencja organizowana przez konsorcjum europejskich miast, uczelni, organizacji i przedsiębiorców. Spotkanie w stolicy Wielkopolski dotyczy rozwoju przedsiębiorczości wykorzystującej błękitno-zieloną infrastrukturę i rozwiązania oparte na przyrodzie. 

- To obszar, który dynamicznie się rozwija. Jego ogromny potencjał w kontekście wzrostu gospodarczego, zgodnego z założeniami walki z kryzysem klimatycznym, obserwujemy w ostatnich latach w Europie i na świecie. Wdrażamy w mieście rozwiązania służące poprawie warunków środowiskowych i tym samym komfortu życia mieszkańców, i do tego samego staramy się motywować podmioty prywatne - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. 

Gospodarzem konferencji zostało Miasto Poznań - partner projektu CONNECTING Nature finansowanego przez Program Horyzont 2020. Współorganizatorem spotkania jest lider projektu - Trinity College w Dublinie. Merytorycznie w konferencję włączyli się także specjaliści z Komisji Europejskiej. Eksperci podkreślają, że przedsiębiorstwa i organizacje tworzące produkty i usługi oparte na przyrodzie, oferują znaczący potencjał dla realizacji Zielonego Ładu oraz europejskiego Planu Odbudowy.

- Uczestnicy konferencji w ciągu dwóch dni będą mogli wziąć udział w licznych sesjach tematycznych oraz warsztatach, prowadzonych przez liderów i praktyków z branży NBE (nature-based entrepreneurship). Część zajęć zostanie przeprowadzonych w języku polskim. Będą one dotyczyły zagadnień skierowanych do polskich przedsiębiorstw i organizacji, wykorzystujących w swojej działalności błękitno-zieloną infrastrukturę i rozwiązania oparte na przyrodzie (NBS) oraz zainteresowanych wdrażaniem w mieście takich pomysłów, jak naturalne place zabaw, pływające ogrody, parki kieszonkowe czy ogródki działkowe - mówi Grzegorz Kamiński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Funduszy Europejskich.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie poświęconej konferencji. Tam też dostępny jest szczegółowy program. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się poprzez Platformę CONNECTING Nature NBE. Instrukcja, jak dokonać zapisu, znajduje się w załączniku. 

Sesje w języku polskim (z tłumaczeniem na język angielski):

  • Naturalne place zabaw w przestrzeni publicznej

Pilotażowe szkolenie będzie dotyczyło wdrażania w mieście rozwiązań opartych na przyrodzie. Punktem wyjścia będą naturalne place zabaw, które od lat powstają na terenie Poznania. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się o znaczącej roli takich miejsc i korzyściach, jakie płyną z wprowadzenia tego typu rozwiązań w miastach. Nie zabraknie też praktycznych informacji dla przedsiębiorców - architektów krajobrazu oraz producentów wyposażenia ogrodów i placów zabaw, a także instytucji odpowiedzialnych za przestrzeń publiczną lub prywatną, w której można tworzyć naturalne place zabaw.

  • Co łączy kulturę i sektor kreatywny z naturą?

Podczas tego spotkania poruszona zostanie kwestia oddziaływania sektora kreatywnego i kultury (przedsiębiorców, artystów, projektantów oraz inicjatyw społecznych) na styl życia mieszkańców miast i wsi oraz popularność rozwiązań opartych na przyrodzie. Uczestnicy sesji spróbują odpowiedzieć na pytania, jak my - jako konsumenci współdziałamy, myślimy, wykorzystujemy i cenimy przyrodę. Poznają też kilka innowacyjnych miejsc i koncepcji - m.in. Kontener Art i Szeląg oraz Pracownię Boruja i posłuchają, jak ich zarządcy pomogli przekształcić poznańskie brzegi rzek i przestrzenie publiczne. 

  • Zysk i odpowiedzialność - znalezienie równowagi w gospodarce opartej na naturze

Jak przedsiębiorstwa działające w oparciu o naturę mogą rozwijać się w sposób rentowny bez naruszania swoich zasad? W jaki sposób wspierać gospodarkę opartą na naturze, jednocześnie zapewniając opłacalność i zwrot inwestycji? Odpowiedzi na te pytania postarają się znaleźć uczestnicy warsztatów. Wspólnie przedyskutują kwestie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i wzrostu gospodarczego.

  • Nowe podejście do użytkowania gruntów i planowania miejskiego

Sesja poświęcona będzie tematowi nieużytków miejskich i zachowaniu takich przestrzeni w mieście. To bezpośrednia odpowiedź na działania dotyczące łagodzenia zmian klimatycznych oraz wspierania i ochrony bioróżnorodności. Czas pandemii pokazał, że mieszkańcy miasta chętnie poszukiwali i korzystali z "dzikich", naturalnych terenów, a popyt na nieużytkowane przestrzenie wciąż wzrasta. Podczas spotkania nie tylko zaprezentowane zostaną funkcje i korzyści płynące z ochrony oraz pozostawiania nieużytków, ale też liczne wyzwania, jakie stoją przed władzami miasta, by takie obszary pozostały niezagospodarowane. 

Pełen program jest dostępny na stronie internetowej.

AJ/ BKPiRM

Załączniki