zamek w kórniku

Dwa miliony złotych rozdysponowano na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub też robót budowlanych przy zabytkach. Preliminarze wydatków z budżetu powiatu poznańskiego w 2020 roku zatwierdziła Rada Powiatu w Poznaniu podczas XIX sesji. – Nie oszczędzamy na zabytkach, bo to dobra kultury i nasze dziedzictwo narodowe. Poza tym, to wielka satysfakcja móc zobaczyć, jak z obiektów, które często latami popadały w ruinę, powstają prawdziwe powiatowe perełki – podkreśla starosta poznański Jan Grabkowski.

W tym roku, tak jak i w latach ubiegłych, o dofinansowanie mogły się ubiegać obiekty wpisane do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu poznańskiego. Sporą część z dwumilionowego wsparcia zostało przeznaczonych na ochronę kościelnych dóbr kultury sakralnej. Dzięki temu nowy blask zyskają m.in. kościół św. Michała Archanioła w Pobiedziskach, kościół Wszystkich Świętych w Kleszczewie, kościół Najświętszej Marii Panny w Sobocie, kościół Wszystkich Świętych w Kórniku czy też mur cmentarza przy kościele św. Mikołaja w Owińskach.

Poważnym beneficjentem powiatowych środków jest także uznawany za jedną z pereł powiatu poznańskiego Zamek w Kórniku, gdzie zostanie przeprowadzony remont i renowacja murów wewnętrznych przyziemia. Wsparcie otrzyma również znajdujący się tuż obok Instytut Dendrologii, który pozyskane środki zamierza przeznaczyć na wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w kórnickim Arboretum. Większość zaplanowanych na ten rok prac, to zresztą kontynuacja wcześniejszych inwestycji.

Zamek w Kórniku

A o skali tych inwestycji najlepiej można się przekonać czytając jeden z ubiegłorocznych numerów branżowego kwartalnika „Renowacje i zabytki”, praktycznie w całości poświęcony wybranym obiektom zabytkowym powiatu poznańskiego. – Cztery lata temu opisywaliśmy już ten powiat, jednak jego atrakcyjność i ilość wykonanych w ostatnim czasie rewitalizacji skłoniły nas do powrotu w tamte strony – można przeczytać w słowie wstępnym do tego numeru pisma.

Więcej informacji na temat tegorocznego dofinansowania prac konserwatorskich przy zabytkach, w tym zestawienie udzielonych dotacji, formularz zaktualizowanego kosztorysu (jeżeli otrzymana dotacja jest inna niż wnioskowana) oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć TUTAJ.

Pałac w Rogalinie