Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Miasto Poznań, powiat poznański oraz gmina Komorniki zawarły porozumienie w sprawie partnerstwa w realizacji zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E 20. Jego podpisanie jest kontynuacją współpracy zapoczątkowanej na etapie prac koncepcyjno-projektowych dla tej inwestycji. Projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju transportu publicznego Metropolii Poznańskiej.

– Ta inwestycja to kolejny dowód na to, że potrafimy się porozumieć i działać na rzecz naszych mieszkańców – mówił podczas konferencji prasowej, podczas której oficjalnie podpisano porozumienie, starosta poznański Jan Grabkowski. – To inwestycja niezwykle istotna. I to nie tylko dla Poznania, ale także dla powiatu poznańskiego i gminy Komorniki. Wspólnie działając udało nam się pozyskać dofinansowanie unijne. To przykład bardzo dobrej współpracy samorządów – dodał Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Brak bezkolizyjnego przejazdu przez tory linii kolejowej, łączącej Warszawę z Berlinem, od lat stanowi problem nie tylko dla mieszkańców Plewisk, Komornik, Junikowa i Grunwaldu oraz działających w tym rejonie firm, lecz również dla wszystkich, którzy chcą ul. Grunwaldzką dojechać do autostrady A2 i drogi krajowej nr 5. Przez przejazd kolejowy na ul. Grunwaldzkiej przejeżdża w ciągu doby ok. 10 tys. pojazdów.

Ze względu na duże natężenie ruchu kolejowego przejazd ten jest zamykany średnio co 15 minut, co generuje utrudnienia w ruchu pojazdów, również komunikacji publicznej. Dziennie przez Poznań Junikowo kursuje 135 pociągów, z których 35 zatrzymuje się na tej stacji. Zmieni się to dzięki wspólnym staraniom Miasta Poznań, gminy Komorniki i Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

W bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowej Poznań Junikowo powstanie węzeł transportowy, w ramach którego wybudowany zostanie tunel pod torami kolejowymi ze schodami i windami. Zapewni on bezkolizyjny przejazd i przejście pod torami linii kolejowej E20 oraz zlikwiduje tworzące się dziś w tym miejscu utrudnienia w ruchu. W ciągu ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej, powstanie droga o długości ok. 1 kilometra, z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, połączona z ul. Piwoniową i Szarotkową.

Rozwiązania zastosowane przy budowie węzła mają umożliwić szybką i bezkolizyjną przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami “drzwi w drzwi”. Uzupełnieniem węzła transportowego będą parkingi typu “parkuj i jedź” na ok. 200 miejsc postojowych. Stworzenie w miejscu dzisiejszego przejazdu przez linię kolejową E20, bezkolizyjnego węzła komunikacyjnego umożliwi integrację transportu miejskiego, pozamiejskiego z transportem kolejowym, w tym Poznańską Koleją Metropolitalną. – Po powstaniu węzła będzie zachęcać do korzystania nie tylko z samochodu i PKM. Mamy również bogatą ofertę komunikacji autobusowej – powiedział Jan Broda, wójt Gminy Komorniki.

Koszt inwestycji wyniesie około 100 mln zł. Z tego 60 udało się pozyskać ze środków unijnych. – To niebagatelne pieniądze, ale w takim miejscu, jak to, ta inwestycja jest niezmiernie potrzebna. Ona ułatwi codzienne życie tysiącom naszych mieszkańców, którzy codziennie tracą czas, stojąc w korkach na przejeździe kolejowym. Wcześniej zastanawialiśmy się nad budową wiaduktu w tym miejscu, ale jak się okazało tunel będzie tańszym rozwiązaniem – stwierdził Jan Grabkowski.

Warto też przypomnieć, że w lutym tego roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka. Decyzja ta została jednak zaskarżona przez jednego mieszkańca. Obecnie skarga ta czeka na rozpatrzenie w RDOŚ. – I mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej, bo na tę decyzję czeka około pół miliona ludzi – dodał Jan Grabkowski. W takiej sytuacji jedynym pewnym terminem, ze względu na konieczność rozliczenia się z dofinansowania, jest data zakończenia realizacji projektu, czyli czerwiec 2022.