Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

W dniach 02-07.09.2019r. SGRWN Poznań, która funkcjonuje na bazie JRG 1 KM PSP Poznań realizowała doskonalenie zawodowe na jez. Trześniowskim i jez. Łagowskim w miejscowości Łagów. Są to jeziora położone na pojezierzu lubuskim charakteryzujące się wysoką klasą czystości, gdzie przejrzystość wody wynosi nawet ponad 10 m., średnia głębokość 25 m, a max głębokość 58 m.
Głównym celem zgrupowania była współpraca pomiędzy strażakami obsługującymi urządzenia hydroakustyczne, pomiarowe stanowiących bazę prac podwodnych oraz strażakami nurkami, którzy bezpośrednio wykonują zadania pod powierzchnią wody poprzez:
- doskonalenie technik nurkowych i poszukiwawczych przy użyciu sonaru,
- doskonalenie technik przesyłania informacji oraz interpretacji obrazu,
- planowanie i doskonalenie nurkowania w przedziale głębokości 20-30 m,
- doskonalenie umiejętności naprowadzenia nurka na wskazany obszar lub obiekt,
- doskonalenie techniki nawigacji podwodnej,
- doskonalenie techniki poręczowania i stropowania obiektów,
- planowanie i doskonalenie techniki nurkowania w nocy.
Zajęcia prowadzone były od wczesnych godzin porannych, aż do odprawy wieczornej podsumowującej każdy dzień ćwiczeń. Strażacy posiadali możliwość pracy w komfortowych warunkach szczególnie ze względu na przejrzystość wody, jak również warunki do ćwiczeń oraz warunki lokalowe. Korzystaliśmy także, z obiektów ośrodka szkolenia KW PSP województwa lubuskiego. Ciekawy elementem ćwiczeń była możliwość nurkowania wzdłuż pionowej ścianki węglowej utworzonej przez naturę, która rozciąga się do głębokości 30 m.. Obóz kondycyjno-szkoleniowy specjalistycznej grupy wizytowali z-ca KM PSP w Poznaniu mł. bryg. Jarosław Zamelczyk i Naczelnik Wydziału Opercyjno-Szkoleniowego st. kpt. Kamil Witoszko.

Opracował: mł. bryg. Kowalski Mariusz

Galeria: