Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Poznań

Od roku szkolnego 2018/2019 uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej zdają specjalny egzamin ósmoklasisty. Egzamin ten sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów ostatniej, VIII klasy szkoły podstawowej. Czy jednak można go nie zdać?

Pod koniec sześcioletniej szkoły podstawowej uczniowie pisali specjalny egzamin szóstoklasisty. Pod koniec gimnazjum z kolei musieli zaliczyć egzamin gimnazjalny.

Teraz, gdy gimnazja zostały zlikwidowane, a szkoła podstawowa wydłużona znów do 8 lat, uczniowie piszą jeden egzamin – to egzamin ósmoklasisty, który sprawdza wiedzę i umiejętności z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego – najczęściej to angielski.

Egzamin tego rodzaju często określany jest również jako test do liceum, ponieważ to właśnie na jego podstawie uczniowie mogą następnie ubiegać się do dostanie do szkoły średniej wybranej przez siebie, na przykład do liceum, technikum, szkół zawodowych – branżowych.

Aktualnie coraz większym zainteresowaniem cieszą się specjalne korepetycje oraz kursy przygotowawcze, które przeznaczone są dla uczniów VIII klasy. Organizuje je między innymi szkoła Pitagoras z Warszawy.

Czy jednak dodatkowa nauka na egzaminy ósmoklasisty jest rzeczywiście niezbędna?

Egzamin ósmoklasisty – czy ten test do liceum trzeba zaliczyć?

Jak możemy poczytać na stronie internetowej CKE – Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, test ósmoklasisty musi zaliczyć każdy uczeń. Jest to zatem egzamin obowiązkowy – bez niego nie jest możliwe zakończenie szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty – test do liceum

Warto jednak wskazać, że testy na egzaminy ósmoklasisty nie określają minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien osiągnąć. W związku z tym nie ma sytuacji, gdy egzamin jest niezaliczony ze względu na zbyt małą liczbę punktów.

Wobec tego warunkiem niezbędnym do ukończenia szkoły podstawowej jest wzięcie udziału w egzaminie ósmoklasisty – jego wynik nie ma jednak znaczenia dla jej zakończenia.

Z drugiej strony warto jednak pamiętać o tym, że te testy do liceum pozwalają na dostanie się do wymarzonej szkoły. Zbyt mała liczba punktów może spowodować problem z otrzymaniem miejsca w renomowanym liceum czy technikum, gdzie swoje dokumenty składa wielu uczniów!

Jak dobrze zdać egzamin ósmoklasisty – test do liceum?

Aby bez problemu zaliczyć testy na egzamin ósmoklasisty, warto przygotować się do niego odpowiednio wcześnie. Jak to zrobić, aby wynik był rzeczywiście najlepszy?

Generalnie, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty może odbywać się w domu na podstawie podręczników, ćwiczeń, zeszytów i dodatkowych materiałów, na przykład testów czy repetytoriów, które można znaleźć również on-line, na przykład są to testy kompetencji językowych, arkusze egzaminacyjne z poprzedniego roku.

Do wyboru mamy jednak także dodatkowe korepetycje oraz kursy dla ósmoklasistów, które skoncentrowane są na optymalnym przygotowaniu uczniów do tego egzaminu. Na szczególną uwagę zasługują kursy, które odbywają się w małych grupach i pomagają w kompleksowym powtórzeniu materiału oraz ugruntowaniu posiadanej wiedzy. W trakcie kursów organizowane są również egzaminy próbne.

Oferty na kursy oraz na korepetycje w Warszawie można znaleźć już teraz przez internet.

Podsumowując, chociaż wynik egzaminu ósmoklasisty nie ma znaczenia dla ukończenia szkoły podstawowej, to jednak ma on wpływ na dostanie się do wymarzonej szkoły średniej. Właśnie dlatego warto napisać go z jak najlepszym wynikiem!

1000 Znaków do wykorzystania