Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji “Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+ w roku 2019”. Wśród zatwierdzonych wniosków znalazł się m.in. projekt: „Kreatywni Technicy z Wodziczki w nowoczesnej Europie”. Będzie on realizowany w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w okresie od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku i obejmie łącznie grupę 40 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i technik logistyk.

Głównymi celami projektu są: wzrost kompetencji zawodowych, podniesienie umiejętności z zakresu języków obcych, zdobycie nowych umiejętności interpersonalnych, społecznych, kulturowych i osobistych. Wyżej wymienione cele zostaną zrealizowane w ramach czterotygodniowych praktyk zawodowych w europejskich hotelach i przedsiębiorstwach logistycznych. W pierwszym roku trwania projektu uczniowie będą doskonalić swoje umiejętności w Rimini we Włoszech, a w drugim roku odwiedzą Malagę w Hiszpanii.

Tak przygotowane i zorganizowane praktyki zawodowe przez zagranicznych partnerów nie tylko przygotują uczniów do pracy zawodowej, ale także otworzą ich na nowe kultury, umożliwiając rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości. Efektem odbytych praktyk zawodowych będzie uzyskanie przez uczestników dwóch certyfikatów: EUROPASS- MOBILNOŚĆ i ECVET, które podniosą ich konkurencyjność na europejskim rynku pracy. Dodatkowo uczniowie zdobędą nowe umiejętności społeczne istotne w życiu zawodowym i osobistym.

Autor: Marzena Adamczak, Anna Sawińska