Nowy parking powstanie u zbiegu Górczyńskiej i Jarochowskiego
Rozpoczęcie budowy nowego parkingu przy ulicach Górczyńskiej i Jarochowskiego to długo oczekiwana inwestycja, która ma na celu uporządkowanie chaotycznie użytkowanego terenu. Prace obejmą nie tylko stworzenie miejsc postojowych, ale również modernizację infrastruktury okolicznych ulic.

Budowa parkingu w miejscu klepiska - co nas czeka?

Podpisano umowę z wykonawcą na budowę parkingu zlokalizowanego u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarochowskiego. Inwestycja, której koszt wyniesie niemal 800 tys. złotych, ma na celu przekształcenie obecnego klepiska w nowoczesny parking. Na miejscu powstanie 34 miejsca postojowe, w tym dwa przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Nawierzchnia parkingu zostanie wykonana z przepuszczalnej kostki brukowej, co zapewni lepszą gospodarkę wodną i wpłynie korzystnie na środowisko.

Infrastruktura dla pieszych i osób z dysfunkcjami wzroku

Oprócz samego parkingu, projekt przewiduje również budowę nowych chodników. Szerokie trasy piesze zostaną wytyczone wzdłuż ulic Jarochowskiego i Górczyńskiej, prowadząc w kierunku ulicy Kosynierskiej. Szczególny nacisk położono na dostosowanie infrastruktury dla osób z dysfunkcjami wzroku. Przy przejściu dla pieszych przez ulicę Górczyńską zamontowane zostaną maty fakturowe, które ułatwią orientację i poruszanie się.

Nowoczesne oświetlenie i zielone przestrzenie

W ramach inwestycji, oprócz nawierzchni i chodników, zaplanowano także budowę kanału technologicznego oraz instalację nowego oświetlenia. Te elementy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników parkingu oraz okolicznych mieszkańców. Zwieńczeniem prac będzie utworzenie zielonych pasów, które nadadzą estetyki całemu terenowi. Jesienią zostaną posadzone cztery platany, 321 krzewów ligustra pospolitego oraz sto róż gebruder grim, co znacząco poprawi wygląd okolicy.

Terminy realizacji i zaangażowanie lokalnej społeczności

Wykonawca zobowiązał się do zakończenia robót budowlanych w ciągu 90 dni od rozpoczęcia prac. Warto podkreślić, że Rada Osiedla Górczyn przeznaczyła 210 tys. złotych na realizację tego projektu, co świadczy o dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej w poprawę infrastruktury. Mieszkańcy od dawna czekali na uporządkowanie tego terenu, który dotychczas służył jako nieformalny parking, często w złym stanie technicznym.

Nowy parking oraz towarzyszące mu udogodnienia z pewnością przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców okolicy oraz zwiększą atrakcyjność tej części miasta. Inwestycja ta jest doskonałym przykładem na to, jak współpraca lokalnych władz i społeczności może prowadzić do pozytywnych zmian w przestrzeni publicznej.


Urząd Miasta w Poznaniu