Straż Miejska z nowymi inkubatorami dla zwierząt
W ostatnim czasie strażnicy miejscy musieli zmierzyć się z licznymi interwencjami dotyczącymi zwierząt potrzebujących pomocy. W odpowiedzi na te wyzwania Ekopatrol wzbogacił swoje wyposażenie o nowoczesne inkubatory, które mają pomóc najmłodszym i najbardziej bezbronnym zwierzętom.

Nieoceniona pomoc dla zwierząt w potrzebie

Od początku bieżącego roku strażnicy miejscy odpowiedzieli na 1446 zgłoszeń mieszkańców dotyczących zwierząt wymagających pomocy człowieka. Najwięcej interwencji dotyczyło ptaków – aż 461 przypadków. Kolejne 251 zgłoszeń związanych było z ssakami, płazami i gadami. Wśród nich znajdowały się także bardziej nietypowe przypadki, takie jak lisy (25 zgłoszeń), dziki (60 zgłoszeń), a nawet egzotyczne zwierzęta (2 zgłoszenia) oraz wilki (1 zgłoszenie).

Wsparcie specjalistycznych ośrodków

W wyniku przeprowadzonych interwencji wiele zwierząt wymagało specjalistycznej opieki, której strażnicy miejscy nie mogli zapewnić na miejscu. W takich przypadkach zwierzęta były transportowane do odpowiednich ośrodków. Najwięcej, bo aż 236 zwierząt, trafiło do Dzikiego SOR-u, gdzie znalazły pomoc ptaki, jeże, króliki, zające, kuny, ropuchy oraz mała sarna. Schronisko dla Zwierząt przyjęło 97 zwierząt domowych, głównie psy i koty. Inne ośrodki, takie jak Salamandra (nietoperze) czy Straż Ochrony Zwierząt (egzotyczne zwierzęta), przyjęły 40 przypadków.

Nowoczesne inkubatory w radiowozach Ekopatrolu

Jedną z najnowszych inicjatyw Ekopatrolu jest wyposażenie radiowozów w trzy nowoczesne inkubatory. Te urządzenia są niezwykle ważne przy interwencjach dotyczących najmłodszych i najbardziej bezbronnych zwierząt, które wymagają ciepła i troskliwej opieki. Inkubatory umożliwiają bezpieczny transport zwierząt, które są zbyt młode lub zbyt słabe, aby przetrwać bez odpowiednich warunków.

Wszechstronne szkolenie i wyposażenie strażników

Strażnicy Ekopatrolu są wszechstronnie przeszkoleni i wyposażeni w sprzęt pozwalający na humanitarne odłowienie i transport zwierząt chorych, rannych lub w inny sposób potrzebujących pomocy. Dzięki ich zaangażowaniu i nowoczesnemu wyposażeniu, takim jak inkubatory, zwierzęta mogą liczyć na szybką i skuteczną pomoc.

Więcej informacji na temat inkubatorów i działań Ekopatrolu można znaleźć na stronie internetowej miasta.


Źródło: Straż Miejska Poznań