Działacze kultury i różnorodność: Święta o wspólnym celu

Maj to miesiąc, który obfituje w święta związane z kulturą. 21 maja obchodziliśmy Dzień Działacza Kultury, a 29 maja przypada Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju. Choć na pierwszy rzut oka mogą się wydawać różne, oba święta mają wiele wspólnego, skupiając się na znaczeniu i ochronie kultury.

  1. Dzień Działacza Kultury - święto tych, którzy chronią i promują kulturę.
  2. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej - podkreślenie bogactwa kultur.
  3. Ratyfikacja Konwencji o różnorodności kulturowej przez Polskę.
  4. Odznaczenia za zasługi w dziedzinie kultury.

Dzień Działacza Kultury, obchodzony 21 maja, jest dedykowany wszystkim osobom, które na co dzień angażują się w ochronę, promocję i edukację kulturową. To święto tych, którzy nie tylko tworzą kulturę, ale również dbają o jej upowszechnianie na różnych szczeblach – od lokalnego po krajowy.

Natomiast Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, obchodzony 29 maja, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2003 roku. Jego celem jest podkreślenie znaczenia różnorodności kulturowej oraz dialogu międzykulturowego jako kluczowych elementów osiągania pokoju i zrównoważonego rozwoju.

Różnorodność kulturowa, jak podkreśla UNESCO, oznacza bogactwo form wyrazu kulturowego, przez które grupy i społeczności wyrażają i przekazują swoje dziedzictwo. To nie tylko twórczość artystyczna, ale także dystrybucja i rozpowszechnianie kultury w różnych formach.

Warto wspomnieć, że Polska ratyfikowała Konwencję w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego w 2007 roku. Dokument ten podkreśla, że różnorodność kulturowa jest dziedzictwem ludzkości i powinna być chroniona oraz szanowana dla dobra wszystkich.

Podczas konferencji w Meksyku we wrześniu 2022 roku, 150 państw uznało kulturę za „globalne dobro publiczne”. Kultura i jej różnorodność zostały włączone do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030, co oznacza, że promowanie różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego ma na celu zapewnienie korzyści dla społeczeństw na całym świecie.

W Polsce, między 1962 a 2005 rokiem, przyznawano odznakę „Zasłużony Działacz Kultury”. Obecnie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje inne wyróżnienia, takie jak Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” czy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Te odznaczenia są dowodem uznania dla osób, które znacząco przyczyniają się do ochrony i promocji kultury.

Podsumowując, zarówno Dzień Działacza Kultury, jak i Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, mają na celu podkreślenie wartości kultury i jej różnorodności oraz promowanie działań na rzecz ich ochrony i upowszechniania. To ważne święta, które przypominają nam o istotnej roli kultury w naszym życiu i jej wpływie na rozwój społeczeństw.


Opierając się na: Powiat Poznań