Poznań kontynuuje dofinansowanie systemów gromadzenia deszczówki
Rozwój zielonych technologii w naszym mieście nabiera tempa dzięki kolejnej edycji programu dotacyjnego na gospodarowanie deszczówką. Inicjatywa ta, wspierająca działania na rzecz ochrony klimatu i zwiększenia retencji wody, przyciąga coraz więcej zainteresowanych mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.
  1. Program dotacyjny rusza w drugiej połowie maja, oferując znaczące wsparcie finansowe.
  2. Dofinansowanie obejmuje zarówno zakup, jak i instalację systemów deszczowych.
  3. Beneficjenci mogą otrzymać do 80% pokrycia kosztów związanych z projektem.
  4. W bieżącym roku na program przeznaczono budżet w wysokości miliona złotych.

Prezydent Jacek Jaśkowiak podkreśla wagę inicjatywy: "Każdy może oszczędzać wodę na własnej posesji. Miasto już po raz kolejny zachęca do takich działań. Wspieramy tych, którzy chcą przeciwdziałać pogłębiającym się zmianom klimatu. Wśród licznych korzyści wynikających ze zwiększenia naturalnej retencji warto podkreślić chociażby poprawę lokalnego mikroklimatu czy odciążenie sieci wodociągowej."

Projekt dotacyjny jest otwarty nie tylko dla osób prywatnych, ale także dla przedsiębiorców, instytucji oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. W tym roku, po raz pierwszy, wsparcie mogą uzyskać również użytkownicy działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz właściciele ogródków na terenach zarządzanych przez spółdzielnie lub wspólnoty. To rozszerzenie grupy odbiorców jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ekologicznymi rozwiązaniami wśród mieszkańców.

W poprzednich edycjach programu największe zainteresowanie wykazali mieszkańcy Spławia, Strzeszyna i Dębca, gdzie zgłoszono najwięcej wniosków. Rekordziści w gromadzeniu deszczówki to mieszkańcy Spławia, którzy zmagazynowali ponad 61 tysięcy litrów wody.

Pełne szczegóły programu, w tym warunki uczestnictwa i niezbędne dokumenty, są dostępne bezpośrednio u organizatorów. Miasto, poprzez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji, zapewnia kompleksowe wsparcie i doradztwo dla wszystkich zainteresowanych.

Program ten, już od kilku lat cieszący się dużym zainteresowaniem, stanowi ważny element strategii miasta zmierzającej do zwiększenia zielonej infrastruktury i adaptacji do zmian klimatycznych. Jest to krok naprzód w kierunku zrównoważonego rozwoju i lepszej przyszłości dla wszystkich mieszkańców.


Na podst. Urząd Miasta w Poznaniu