Insecon w Poznaniu: Wielkopolska debatuje o cyberbezpieczeństwie
W Poznaniu trwa obecnie ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności - Międzynarodowy Kongres Cyberbezpieczeństwa Insecon. Spotkanie to stanowi platformę dla ekspertów i decydentów, którzy debatują o kluczowych zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Wśród uczestników znaleźli się zarówno przedstawiciele rządu, jak i międzynarodowi specjaliści.
  1. Kongres skupia się na wymianie doświadczeń i zwiększeniu świadomości o zagrożeniach cyfrowych.
  2. Wydarzenie cieszy się zainteresowaniem zarówno polskich, jak i zagranicznych ekspertów z branży.
  3. Wśród prelegentów są przedstawiciele Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz międzynarodowych korporacji.
  4. Drugiego dnia kongresu odbędą się dyskusje na temat strategii cyberbezpieczeństwa na poziomie narodowym i międzynarodowym.

Podczas pierwszego dnia kongresu, znaczącą uwagę przyciągnęły wystąpienia polskich specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Dyskutowano przede wszystkim o aktualnych wyzwaniach i sposobach obrony przed cyberatakami, które stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w zapewnianiu bezpieczeństwa narodowego w cyberprzestrzeni.

Drugi dzień kongresu to przede wszystkim międzynarodowy wymiar dyskusji. W planach są wystąpienia przedstawicieli państw członkowskich NATO oraz Unii Europejskiej, co świadczy o globalnym znaczeniu problematyki cyberbezpieczeństwa. Tematyka ta staje się kluczowa zarówno dla bezpieczeństwa państw, jak i poszczególnych obywateli.

Wśród gości specjalnych znaleźli się także Krzysztof Gawkowski, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji oraz Cezary Tomczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ich obecność podkreśla wagę, jaką rząd przykłada do kwestii cyberbezpieczeństwa oraz roli Polski w międzynarodowych strukturach zajmujących się tym zagadnieniem.

Wydarzenie Insecon to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy, ale również platforma do nawiązania ważnych kontaktów międzynarodowych, które mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia globalnych trendów i współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Z tego względu każda edycja kongresu przyciąga coraz więcej uczestników zainteresowanych tą dynamicznie rozwijającą się dziedziną.


Według informacji z: Urząd Wojewódzki w Poznaniu