Nowe miejsce na mapie Poznania - Centrum Wsparcia Wolontariatu otwarte
W Poznaniu narodziło się serce wolontariatu - nowe Centrum Wolontariatu otwiera swoje drzwi dla wszystkich, którzy chcą dzielić się dobrem. Oto miejsce, gdzie pasja i chęć pomocy spotykają się, tworząc siłę zdolną zmieniać miasto na lepsze.
  1. Stowarzyszenie CREO, z 19-letnim doświadczeniem w propagowaniu idei pomocy, wygrywa konkurs na prowadzenie Poznańskiego Centrum Wolontariatu.
  2. Centrum ma być wsparciem zarówno dla doświadczonych wolontariuszy, jak i tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem.
  3. Placówka, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowana jest przy ul. Kochanowskiego 8A/2 w Poznaniu.
  4. Poznańskie Centrum Wolontariatu zacznie działać od 1 marca, oferując szeroki zakres wsparcia i inicjatyw.
  5. Planowane są wspólne działania z Poznańskim Centrum NGO oraz organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i Poznańskich Targów Wolontariatu.
  6. Centrum zaoferuje biuro pośrednictwa pracy, wspierając organizacje i instytucje w poszukiwaniu wolontariuszy.
  7. W planach jest również rozwój wolontariatu szkolnego i przedszkolnego, a także specjalne programy dla seniorów i współpraca z poznańskimi uczelniami oraz biznesem.

W samym sercu Poznania, przy ulicy Kochanowskiego, otwiera się nowe Poznańskie Centrum Wolontariatu (PCW). To inicjatywa, która ma na celu stworzenie przestrzeni pełnej wsparcia i możliwości dla osób pragnących poświęcić swój czas na pomoc innym. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby miasta w zakresie działalności wolontariackiej, a także na trudności związane ze znalezieniem chętnych do pracy społecznej.

Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, podkreśla znaczenie centrum dla rozwoju wolontariatu w Poznaniu. Jak mówi, miejsce to ma być punktem wsparcia dla wszystkich, od doświadczonych wolontariuszy, po osoby, które dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem.

Centrum, prowadzone przez doświadczone stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO, oferuje nie tylko pomoc w znalezieniu miejsc, gdzie można się zaangażować, ale też wsparcie w zdobywaniu grantów na działalność wolontariacką. Dzięki temu, PCW stanie się kluczowym ogniwem łączącym różne instytucje i organizacje z wolontariuszami, którzy chcą zmieniać Poznań na lepsze.

Ważną częścią działalności centrum będzie współpraca z Poznańskim Centrum NGO, wymiana doświadczeń i koordynacja działań. To wszystko ma na celu stworzenie szerokiej sieci wsparcia dla wolontariatu, która będzie odpowiadać na aktualne potrzeby mieszkańców Poznania.

Monika Danelska, radna Miasta Poznania, zwraca uwagę na znaczenie wolontariatu w życiu miasta. Podkreśla, że inwestycja w rozwój wolontariatu to inwestycja w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, odpowiedzialnego, otwartego i zaangażowanego.

Program Poznańskiego Centrum Wolontariatu jest bogaty i różnorodny. Od biura pośrednictwa pracy, przez konkursy dla organizacji pozarządowych, po szkolenia i comiesięczne spotkania integracyjne. Działania te mają na celu nie tylko wsparcie już istniejącego wolontariatu, ale także zachęcenie nowych osób do zaangażowania się w pomoc społeczną.

Projekt pilotażowy centrum, który rusza już 1 marca, został dofinansowany przez miasto kwotą ponad 400 tys. zł. Jest to wyraźny sygnał, że Poznań stawia na rozwój wolontariatu i budowanie społeczności opartej na wzajemnej pomocy i zaangażowaniu.


Opierając się na: UM Poznań