Nowe miejsce wsparcia dla mieszkańców: punkt informacyjny uchwały krajobrazowej w Poznaniu
Nowa przestrzeń informacyjna w sercu Poznania otwiera swoje podwoje, by przybliżyć mieszkańcom i przedsiębiorcom zasady harmonijnego kształtowania krajobrazu miasta. Od początku marca, w każdy poniedziałek, eksperci z Wydziału Urbanistyki i Architektury będą służyć pomocą i doradztwem w zakresie uchwały krajobrazowej, pomagając tym samym w ochronie estetyki Poznania.
  1. Od 4 marca każdy poniedziałek w godzinach 15:30-17:00, mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą odwiedzać punkt informacyjny przy ul. Za Bramką 1, by uzyskać wsparcie z zakresu uchwały krajobrazowej.
  2. Uchwała krajobrazowa określa zasady umieszczania reklam, ogrodzeń i małej architektury, dzieląc miasto na cztery obszary z różnymi regulacjami.
  3. Eksperci z Wydziału Urbanistyki i Architektury udzielają porad w zakresie dostosowania urządzeń reklamowych oraz pomagają określić dozwolone wysokości ogrodzeń.
  4. Bezpłatne konsultacje obejmują m.in. interpretację przepisów, porady dotyczące projektów reklamowych, a także informacje o miejskiej polityce krajobrazowej.
  5. Informacje są także dostępne pod numerem telefonu 61 646 33 44, w godzinach pracy urzędu.

Miasto Poznań zatroszczyło się o to, by jego mieszkańcy oraz przedsiębiorcy mogli w łatwy sposób zrozumieć i zaadaptować się do zasad uchwały krajobrazowej, mającej na celu ochronę i rozwój estetyki urbanistycznej. Inicjatywa ta, realizowana przez Wydział Urbanistyki i Architektury, jest niczym latarnia morska, która ma za zadanie prowadzić projekty reklamowe i architektoniczne przez meandry przepisów, zapewniając jednocześnie ochronę charakteru i dziedzictwa miasta.

Poznań ten wielobarwny mozaik urbanistyczny, podzielony na obszary o unikalnych potrzebach estetycznych - od zabytkowego Starego Rynku po modernistyczne osiedla mieszkaniowe, teraz staje przed szansą na harmonijne współistnienie reklamy i architektury. Różnorodność zasad dla poszczególnych części miasta podkreśla, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego z nich, z poszanowaniem lokalnej tradycji i krajobrazu.

Wszystkie te działania są skierowane na to, by Poznań nie tylko rozwijał się dynamicznie, ale także by zachował swój unikalny charakter i był przyjaznym miejscem życia dla swoich mieszkańców. Wizyta w nowo otwartym punkcie informacyjnym przy ul. Za Bramką 1 może okazać się pierwszym krokiem w kierunku zrozumienia, jak każdy z nas może przyczynić się do tworzenia lepszego, bardziej zorganizowanego i pięknego miasta.


Źródło: UM Poznań