Siewca Roku dla harcerzy
Czy Luboń ma nowych bohaterów? Wspaniała gala "Siewca Roku 2023" wyłoniła tych, którzy nieustannie oddają serce dla rozwoju lokalnej społeczności. Odkryj, kto tym razem stanął na podium uznania.
  • Harcerze zostali uhonorowani tytułem "Siewcy Roku 2023"
  • Wyróżnienia dla osób i instytucji zasłużonych dla Miasta Luboń
  • Artystyczna oprawa gali z udziałem znanych wykonawców

W Luboniu miała miejsce gala pełna wzruszeń i dumy, podczas której społeczność miasta doceniła zaangażowanie osób i organizacji, które w mijającym roku zasłużyły się dla lokalnego życia. Wydarzenie to stało się okazją do wręczenia medali "Zasłużony dla Miasta Luboń", odznaczenia "Honorowego Obywatela Miasta Luboń", a także do prezentacji nominowanych do prestiżowego tytułu "Siewca Roku".

Zaszczytny tytuł "Siewcy Roku 2023" przypadł w udziale Związkowi Harcerstwa Polskiego, reprezentowanemu przez Szczep Żabikowo oraz Szczep Luboń-Lasek. Jak podkreśla uzasadnienie, ich działania miały znaczący wpływ na kształtowanie charakterów młodych ludzi oraz ich postaw obywatelskich. "Organizacja poprzez swoją działalność ma ogromny wpływ na wychowanie i życie młodych ludzi" – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Podczas gali nie zabrakło wspaniałych momentów artystycznych. Występem Natalii Skowron, laureatki Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza, rozpoczęło się to wyjątkowe wydarzenie. Niespodzianką wieczoru był też koncert Andrzeja Piasecznego z zespołem, który swoją muzyką podkreślił wyjątkowość tego wieczoru.

Społecznik Jean Luc Duflou, za swoją działalność na rzecz integracji europejskiej, został wyróżniony odznaczeniem "Honorowego Obywatela Miasta Luboń", co świadczy o otwartości Lubonia na wartości i idee międzynarodowe.

Zarówno harcerstwo, jak i osoby wyróżnione indywidualnie, ukazują, jak ważna jest praca na rzecz społeczności lokalnej. Dzięki takim wydarzeniom jak gala "Siewca Roku", mieszkańcy Lubonia mają okazję docenić te działania, które na co dzień mogą umykać ich uwadze, a które są nieocenionym wkładem w rozwój i integrowanie społeczności.


Wg inf z: Powiat Poznań