Urząd Miasta w Poznaniu: 100 milionów na drogi osiedlowe
Czy Poznań stawia na rozwój infrastruktury osiedlowej? Nowa inwestycja miasta wpłynie na komfort życia na obrzeżach!
  • Poznańska rada miasta zatwierdziła fundusze dla osiedli na lata 2025-2029.
  • Budżet przeznaczony na drogi osiedlowe wzrasta do 100 milionów złotych.
  • Osiedla peryferyjne otrzymają większość środków na ulepszenie infrastruktury drogowej.
  • W poprzednich latach zrealizowano wiele projektów drogowych, które znacząco poprawiły komunikację w mieście.

Mieszkańcy Poznania mogą odetchnąć z ulgą – ich codzienne podróże powinny stać się znacznie wygodniejsze w najbliższych latach. W ramach nowo przyjętego planu, na budowę i modernizację dróg lokalnych zostanie przeznaczona pokaźna suma 100 milionów złotych. To wyraźny sygnał, że władze miasta nie zapominają o potrzebach osiedli leżących poza centrum.

W szczególności osiedla na obrzeżach Poznania mają powody do zadowolenia. W planie inwestycyjnym przewidziano dla nich aż 80 milionów złotych na budowę nowych dróg, które mają szansę poprawić jakość życia mieszkańców tych rejonów. Dzięki temu wyrównane zostaną dysproporcje pomiędzy warunkami infrastrukturalnymi centrów a peryferii miasta. Dodatkowo, 20 milionów złotych ma zostać wydane na remonty istniejących już ulic, co rocznie wyniesie około 4 milionów złotych.

Porównując te kwoty z poprzednim budżetem, który na lata 2020-2024 wynosił 50 milionów złotych na budowę dróg i ponad 12 milionów na remonty, widzimy wyraźny wzrost zaangażowania miasta w poprawę komunikacji lokalnej. W ten sposób, poprzez strategiczne inwestycje, Poznań może skutecznie poprawić komfort życia swoich mieszkańców i efektywność przemieszczania się po mieście.

Przykłady realizacji z wcześniejszych lat mogą napawać optymizmem. Dzięki środkom na budowę dróg lokalnych, mieszkańcy miasta mogą już korzystać z odnowionych i lepiej dostosowanych do potrzeb ulic takich jak Kunickiego, Kaczmarka, Krynicka, Kościańska, Rozwadowska, Mleczowa czy Rubinowa. Ulepszenia te ułatwiają codzienne dojazdy i przyczyniają się do podniesienia standardów życia w Poznaniu.

Poprzez te działania, Poznań kładzie nacisk na równomierny rozwój wszystkich dzielnic. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy mieszka się w centrum, czy na obrzeżach, każdy może spodziewać się podobnego poziomu infrastruktury. Dla mieszkańców jest to sygnał, że miasto dba o ich potrzeby i dąży do zapewnienia wysokiej jakości usług komunalnych na całym swoim obszarze.


Opierając się na: Urząd Miasta w Poznaniu