Agencja Fitch Ratings potwierdziła ratingi Poznania na poziomie A- z prognozą stabilną. To najwyższa możliwa ocena, jaką może ona przyznać polskim samorządom - równa ocenie wiarygodności kredytowej kraju.

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- z prognozą stabilną. Instytucja dokonała okresowego przeglądu ratingów i stwierdziła, że poziom oceny ratingowej oraz prognoza nie wymagają zmian.

Ratingi to opinie niezależnych, wyspecjalizowanych instytucji, określające wiarygodność kredytową ocenianego podmiotu. Wyrażają jego ogólną zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych. Głównym zadaniem ratingu miasta jest poinformowanie obecnych i przyszłych inwestorów o jego wiarygodności i wypłacalności.

Posiadanie oceny wiarygodności kredytowej umożliwia łatwiejszy i szerszy dostęp do rynków finansowych oraz pozwala na pozyskanie kapitału zewnętrznego na korzystniejszych warunkach.

Fitch Ratings jest jedną z najbardziej znaczących agencji ratingowych na świecie, o wysokiej wiarygodności i prestiżu na międzynarodowym rynku usług ratingowych. Ocenia wiarygodność kredytową emitentów z ponad 100 krajów świata, w tym większość polskich miast i województw, ratingi dla Poznania wydaje od 2013 r.

WRMiWM/JZ