W tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego do wydania jest aż 26,6 mln zł. Poznaniacy, którzy mają pomysł, na co przeznaczyć pieniądze, ale nie są pewni, jak to zrobić, mogli odwiedzić w środę Wolny Dziedziniec Urzędu Miasta Poznania i wziąć udział w Maratonie Pisania Wniosków.

Na Wolnym Dziedzińcu pracownicy urzędu czekali na poznaniaków i poznanianki, którzy mieli pytania dotyczące PBO24. Przedstawiciele miejskich wydziałów i jednostek pomagali prawidłowo wypełnić wniosek i odpowiadali na nurtujące mieszkańców pytania. Najczęściej pytano o to, jak sporządzić kosztorys projektu oraz czy grunty, na jakich ma zostać zrealizowany pomysł, należą do Miasta.

Do końca maja organizowane są także warsztaty, podczas których przybliżana jest idea Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Ich uczestnicy i uczestniczki mogą wziąć udział w grze planszowej, podczas której nauczą się budować ciekawe pomysły obywatelskie. Można także uzyskać poradę oraz skonsultować przygotowywany projekt. Pierwsze spotkania już się odbyły, kolejne będą miały miejsce 26 oraz 30 maja. Szczegóły na stronie poznan.pl.

Większa kwota, nowe zasady

Tegoroczna edycja różni się od poprzednich. Na projekty przeznaczono rekordowe 26,6 mln zł. Inne będzie też pogrupowanie projektów, na które będą mogli głosować mieszkanki i mieszkańcy Poznania. Zostaną one podzielone nie tylko na ogólnomiejskie i rejonowe, ale także na małe i duże. W nowej klasyfikacji liczyć się będzie więc nie tylko zakres zgłoszonego projektu - czyli to, czy dotyczy całego miasta czy tylko regionu - ale również jego maksymalna wartość. 

Cały czas w ramach projektów ogólnomiejskich wydzielony pozostanie Zielony Budżet. Do tej kategorii trafią propozycje działań, które pomogą stworzyć atrakcyjne tereny z roślinnością (np. parki, zieleńce, skwery, ogrody deszczowe, pasaże bioretencyjne, łąki kwietne czy ogrody społeczne). W ramach Zielonego Budżetu można także zgłosić projekt dotyczący ochrony już istniejącej roślinności oraz - to nowość - taki, który dotyczy działań w lasach.

W efekcie w PBO 2024 projekty podzielone będą na pięć kategorii:

  • rejonowe duże - o maksymalnej wartości 800 tys. zł;
  • rejonowe małe -  o maksymalnej wartości 50 tys. zł;
  • ogólnomiejskie duże - o maksymalnej wartości 2 mln zł;
  • ogólnomiejskie małe - o maksymalnej wartości 200 tys. zł;
  • ogólnomiejskie duże: Zielony Budżet - o maksymalnej wartości 2 mln zł.

Każdy będzie mógł oddać maksymalnie pięć głosów - po jednym na każdą z kategorii Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Zachowany został jednak ogólny szkielet PBO i zasady, jakie wypracował zespół ds. budżetu obywatelskiego w latach 2022-23. 

W związku ze zmianą kategorii, zmieni się również sposób podziału pieniędzy w budżecie. 

Na projekty rejonowe przeznaczone zostanie 20,4 mln zł, w tym 1,3 mln zł na małe i 19,1 mln zł na duże. W regulaminie PBO zagwarantowano, że środki na projekty małe zostaną przyznane każdemu rejonowi w równej kwocie: 100 tys. zł. Pieniądze na projekty duże będą - podobnie jak w poprzednich latach - rozdzielone za pomocą algorytmu (liczyć się będzie liczba mieszkańców oraz powierzchnia terenu).

Na projekty ogólnomiejskie zaplanowano 6,2 mln zł, w tym 4 mln zł na Zielony Budżet, 2 mln zł na projekty duże i 200 tys. zł - na małe. 

Poznański Budżet Obywatelski staje się narzędziem coraz bardziej rozpoznawalnym, a jego skala stale się zwiększa. W głosowaniu w PBO w poprzedniej edycji wzięło udział 73 557 mieszkańców. Zakwalifikowało się wówczas 127 projektów z niemal 200 pomysłów, jakie wpłynęły od poznaniaków i poznanianek. 106 z nich było rejonowych, a 21 - ogólnomiejskich, w tym 11 w ramach Zielonego Budżetu. 

Pula przeznaczona na poprzednią edycję Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego wynosiła 25 mln zł - o 3 mln zł więcej niż w poprzedniej odsłonie. 6 mln zł przeznaczono na projekty ogólnomiejskie (w tym 4 mln na projekty Zielonego Budżetu), 19 mln zł - na rejonowe.

Spośród 127 projektów wyłoniono 31 najlepszych - 3 ogólnomiejskie (w tym 2 w ramach Zielonego Budżetu) i 28 rejonowych.

Więcej informacji i szczegółowe zasady Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 można znaleźć na stronie PBO: budzet.um.poznan.pl.

PD