Do 31 marca można składać wnioski o zapewnienie dziecku transportu do szkoły. Dotyczy to uczniów - mieszkańców Poznania - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Aby skorzystać z usługi należy złożyć: wniosek, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dowozów, a w przypadku składania dokumentów po raz pierwszy -  także kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Jeśli dowóz organizowany jest po raz kolejny, ale orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uległo zmianie, także należy je dostarczyć. W każdym innym przypadku nie ma konieczności dołączania go do wniosku.

Osoby, które czekają na wydanie nowego orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, powinny złożyć wniosek dopiero po otrzymaniu tego dokumentu.

W przypadku, gdy dziecko kształci się w placówce, której nie prowadzi Miasto Poznań, do wniosku należy dołączyć także zaświadczenie o uczęszczaniu do placówki niepublicznej.

Dowóz uczniów posiadających orzeczenie odbywa się na terenie Poznania, ale także poza nim. Regulamin oraz wzory dokumentów do złożenia znajdują się na stronie.

Wnioski można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

  • wysłać pocztą na adres Wydziału Oświaty UMP (ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań);
  • wrzucić do skrzynki podawczej, która mieści się w budynku urzędu przy ul. Libelta 16/20 - w kopercie zaadresowanej na "Wydział Oświaty";
  • wysłać poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP - wniosek i inne potrzebne dokumenty muszą być załączone w formie skanu; ePUAP należy przesłać na: Urząd Miasta Poznania, z adresem: Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana listem poleconym. Pytania kierować można do Wydziału Oświaty UMP: tel.  61 878 43 02, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..