Na ul. 27 Grudnia kontynuowane są prace w ramach Programu Centrum, które umożliwiła zmiana w organizacji ruchu. Wykonawca trafił także na interesujący obiekt - studnię sprzed blisko 200 lat. Pozostałe roboty postępują.

17 stycznia nastąpiła korekta organizacji ruchu na ul. 27 Grudnia, na odcinku między ul. Ratajczaka a ul. Gwarną. Ruch samochodowy został przełożony na utwardzoną nawierzchnię w miejscu starego torowiska tramwajowego. Tym samym możliwa jest kontynuacja prac na jezdni, która została wyłączona z ruchu - pierwsze fragmenty zostały już sfrezowane. Docelowo w jej miejscu powstanie nowe torowisko tramwajowe.

Trwają także pozostałe prace w ramach tego zakresu Programu Centrum, jak przebudowa południowej strony pl. Wolności, ul. Gwarnej i Kantaka. W tym tygodniu sfrezowana została nawierzchnia na skrzyżowaniu ul. 27 Grudnia i Ratajczaka. Coraz bardziej zaawansowana jest również przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Fredry oraz torowiska i sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Mielżyńskiego.

Coraz więcej szyn i przebudowanej infrastruktury podziemnej

Plac budowy tej inwestycji rozciąga się niemal od mostu Teatralnego do placu Wolności przy Al. Marcinkowskiego. W pierwszej połowie stycznia wykonawca zakończył m.in. rozbiórkę szyn tramwajowych przy pl. Wolności, budowę kanalizacji w ul. Mielżyńskiego oraz w ul. Gwarnej, ułożył też płyty podtorowe na pl. Cyryla Ratajskiego. Zajmował się także układaniem nowych szyn tramwajowych na ul. Fredry, na odcinku między mostem Teatralnym a skrzyżowaniem ul. Wieniawskiego z ul. Noskowskiego.

Z kolei w tym tygodniu zakończyło się układanie szyn na głównej płycie pl. Cyryla Ratajskiego. Wykonawca montuje także szyny w torowisku tramwajowym na ul. Fredry - w ostatnich dniach od skrzyżowania ul. Noskowskiego do al. Niepodległości oraz od al. Niepodległości do ul. Kościuszki. Na pozostałych odcinkach także trwają prace związane z torowiskiem tramwajowym, takie jak układanie płyt podtorowych na ul. Fredry na odcinku od ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Gwarną i Mielżyńskiego, a także budowa konstrukcji torowiska na ul. Mielżyńskiego i przy Okrąglaku.

Na ul. 27 Grudnia przewidziana jest kontynuacja prac gazowych. W najbliższym czasie możliwa będzie także dalsza rozbiórka nawierzchni jezdni wyłączonej z ruchu. Prace gazowe oraz związane z przebudową wodociągu prowadzone będą również przy pl. Wolności. Na całym zakresie inwestycji przewidziane są kolejne roboty przy infrastrukturze podziemnej, takie jak dalsze usuwanie kolizji teletechnicznych i elektroenergetycznych.

Platany pod okiem specjalistów

20 stycznia na ul. 27 Grudnia przeprowadzone zostały cięcia pielęgnacyjno-techniczne gałęzi platanów. Korekta odbyła się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. To zamierzone działanie, którego celem jest takie uformowanie koron, by mogła tu powstać nowa sieć trakcyjna dla tramwajów i by nie szkodziła ona platanom. Drzewa zostały też oczyszczone z obumarłych i suchych gałęzi. Korony zostały zmniejszone o wskazany procent objętości - od 3 do maksymalnie 15 proc. dla jednego drzewa. Zgodnie z obowiązującym prawem można usunąć maksymalnie do 30 procent korony drzewa.

Za wykonanie odpowiadała specjalistyczna firma. Prace prowadzone były w najlepszej dla takich zabiegów porze roku, tzn. zimą w okresie bezlistnym. Skracanie gałęzi było realizowane w oparciu o plan sporządzony przez eksperta arborystę i pod jego nadzorem. Sprawdzał on sprzęt służący do cięć, by był m.in. odpowiednio ostry i nie szarpał gałęzi. 

Drzewa rosnące wzdłuż ul. 27 Grudnia poddane zostały dokładnej analizie podczas przygotowywania projektu przebudowy ulicy. Wszystkie zostały zeskanowane, przeprowadzono pomiary koron, konarów i gałęzi, ich grubości i wysokości. Dla każdego platana przygotowano indywidualny plan cięcia. Ponadto na placu budowy nadzór pełni też inspektor ds. zieleni.

Studnia przy Okrąglaku

Podczas przebudowy okolic Okrąglaka wykonawca dotarł do głębokiej na 15 metrów studni melioracyjnej, którą według szacunków historyków z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza zbudowano w latach 30-40 XIX w. Miała za zadanie obniżenie poziomu wód gruntowych.

Wiadomo, że wykonana została z cegieł wyprodukowanych w cegielni Wildeckiej. Były one specjalnie przystosowane do budowy studni - w rzucie z góry mają kształt trapezu. Pracownicy wykonawcy rozbiorą cztery metry ścian studni, przykryją otwór i zasypią, co nie zaszkodzi jej walorom historycznym ani hydrologicznym. Jej odnalezienie nie wpływa na harmonogram prac nad Programem Centrum.

PIM