Dawny stadion im. Edmunda Szyca oraz przylegające do niego tereny przejdą w przyszłości metamorfozę. Jesienią Miasto Poznań ogłosiło konkurs na koncepcję urbanistyczną jego zagospodarowania, w ramach którego architekci i urbaniści wskażą, jak wykorzystać drzemiący w tym miejscu potencjał. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać jeszcze tylko przez kilka dni - do 9 grudnia.

Stadion Szyca powstał z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. Obecnie obiekt jest zdegradowany, a jego otoczenie zostało zagarnięte przez przyrodę. Poszukując odpowiedzi, jak pogodzić potrzeby mieszkańców z istniejącą tam zielenią, Miasto ogłosiło w październiku dwuetapowy konkurs studialny. W jego ramach architekci, urbaniści i architekci krajobrazu mogą podzielić się swoimi pomysłami dotyczącymi wykorzystania potencjału tych terenów z uwzględnieniem naturalnych uwarunkowań przyrodniczych. 

Obszar konkursu obejmuje kwartał ograniczony ulicami: Królowej Jadwigi, Droga Dębińska, o. M. Żelazka i Dolna Wilda. To tereny stadionu Szyca, byłego targowiska Bema, a także tereny należące do POSiR, Warty Poznań oraz Akademii Wychowania Fizycznego. 

Pula nagród to 190 tys. zł. Każdy uczestnik zakwalifikowany do drugiego etapu ma zagwarantowaną nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Na zwycięzcę zaś czeka 100 tys. zł. Przewidziano również drugą i trzecią nagrodę, odpowiednio w wysokości 25 tys. zł i 15 tys. zł.

Uczestnicy otrzymają obszerny materiał wyjściowy obejmujący m.in. waloryzację przyrodniczą stadionu, opinię geotechniczną, stanowisko Komisji Dialogu Obywatelskiego, wcześniejsze społeczne koncepcje zagospodarowania stadionu, jak i raport z konsultacji społecznych z 2012 r. czy rys historyczny. Informacje o konkursie można znaleźć na stronie: www.poznan.pl/architektura.

Ostateczny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 9 grudnia 2022 r. Ogłoszenie wyników nastąpi prawdopodobnie w drugim kwartale 2023 r.

W sądzie konkursowym zasiadają architekci krajobrazu, architekci, urbaniści, Miejski Konserwator Zabytków oraz rektor AWF. Aby zapewnić głos mieszkańców w pracy nad przyszłością stadionu, do składu jury zostali zaproszeni przedstawiciele Rady Miasta Poznania oraz Rady Osiedla Wilda. Sądowi konkursowemu przewodzić będzie architektka krajobrazu Izabela Małachowska-Coqui. 

WIDEO

Stadion im. E. Szyca to obiekt historyczny. Powstał w 1929 r. z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej (PeWuKi). Trenować na nim mieli piłkarze klubu Warta Poznań. Ze względu na wady konstrukcyjne stadion nie mógł być jednak użytkowany. Zmieniło się to po przebudowie, w latach 50. Po 1989 roku nazwę stadionu przemianowano - z im. 22 lipca na im. Edmunda Szyca - jednego z założycieli klubu Warta Poznań. Przemiany ustrojowe sprawiły jednak, że KS Warta utracił jednego z głównych sponsorów - HCP, który przez wiele lat utrzymywał obiekt. Problemy finansowe sprawiły, że stadion popadł w ruinę. Warta Poznań otrzymała prawo wieczystego użytkowania obiektu, ale postanowiła je zbyć. Kolejne zmiany użytkowników wieczystych spowodowały dalszą degradację obiektu.

Szeroko dyskutowana kwestia rozwiązania prawa użytkowania wieczystego okazała się niemożliwa do realizacji. Dlatego też Miasto podjęło negocjacje zmierzające do nabycia tego terenu. Były one bardzo trudne, ze względu na rozdźwięk w oczekiwaniach stron. Przełom w negocjacjach nastąpił w marcu 2018 r., gdy do rozmów włączył się prezydent Jacek Jaśkowiak. W rezultacie zawarta została umowa sprzedaży terenu, o powierzchni ok. 6,5 ha, za łączną kwotę 10 milionów złotych.

JZ