Od zamontowania tymczasowego oznakowania drogowego rozpoczną się w poniedziałek, 3 października, przygotowania do startu robót związanych z budową ul. Hodowlanej na Morasku. Dzięki tej inwestycji kolejna ulica osiedlowa w Poznaniu zyska solidną, utwardzoną nawierzchnię i nową zieleń.

Na czas prowadzenia prac ul. Hodowlana, która dziś w części ma zniszczoną nawierzchnię asfaltową, a na pozostałym odcinku jest drogą gruntową, zostanie zamknięta dla ruchu. Zagwarantowane jednak zostaną dojazd i dojście do posesji znajdujących się przy tej ulicy od numeru 2 do 38, a także do ulic Burzowej i Gradowej.

- Zanim powstanie nowa nawierzchnia jezdni z dwoma pasami ruchu, chodnik po południowo-zachodniej stronie ulicy i zjazdy do posesji, wykonawca przebuduje kolizje elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i gazowe. Zbuduje też kanał technologiczny, system kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz odbuduje rów melioracyjny, do którego będą odprowadzane wody opadowe i roztopowe. W ramach inwestycji powstanie również nowe oświetlenie uliczne w technologii LED - mówi Kamila Michalska, dyrektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Budowa ulicy obejmuje też nowe nasadzenia zieleni po jej północno-wschodniej stronie.

PIM