Rejon ulicy Glinienko już niedługo zmieni się na lepsze. Piesi dostaną nowy chodnik, kierowcy - zjazdy do posesji i miejsca postojowe. Wyniesione skrzyżowanie poprawi bezpieczeństwo. Prace rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Konieczne będą zmiany organizacji ruchu. Przygotowania do nich  rozpoczną się w ten weekend, w pierwszej kolejności obejmą one ul. Knyszyn.

Dzięki inwestycji ulice Glinienko, Drogocin, Knyszyn i Janowo zostaną utwardzone, pojawią się chodniki, oświetlenie uliczne i kanalizacja deszczowa. Prace rozpoczną się od ul. Knyszyn. Od 12 sierpnia pojawi się tam odpowiednie oznakowanie informujące o czasowej organizacji ruchu. Po jej wprowadzeniu ul. Knyszyn nie będzie przejezdna, wykonawca będzie jednak w miarę możliwości zapewniał dojazd do posesji i przejście dla mieszkańców. Kierowcy proszeni są, by nie parkować samochodów na ul. Knyszyn oraz w rejonie jej skrzyżowania  z ul. Glinienko.

Wraz z postępem prac zmieniać się będzie organizacja ruchu na kolejnych ulicach - konieczne będzie wyłączanie z ruchu następnych dróg objętych zadaniem.

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie ul. Glinienko na odcinku od ul. Franciszka Jaśkowiaka do ul. Knyszyn. Zmienią się także ulice Drogocin i Knyszyn. Miasto skorzystało z prawa opcji zawartego w ogłoszeniu przetargowym, dlatego zadanie zostało rozszerzone o kolejny etap, czyli przebudowę ul. Janowo.

W zakres inwestycji wchodzi ok. 630 metrów drogi. Wszystkie cztery ulice służą mieszkańcom okolicznych domów jednorodzinnych. Obecnie mają oni do dyspozycji nawierzchnię gruntową, która jedynie na początkowym fragmencie ul. Glinienko jest utwardzona. W ramach inwestycji ulica ta zyska nową konstrukcję jezdni i wygodną nawierzchnię. Dla pieszych wybudowany zostanie chodnik, którego tam obecnie brakuje. Wzdłuż ulicy przewidziano również wykonanie zjazdów do posesji oraz miejsc postojowych z kostki brukowej. 

Ul. Knyszyn także zostanie pokryta nową nawierzchnią, po lewej stronie pojawi się chodnik, przewidziano również budowę zjazdów do posesji. Nowa, równa nawierzchnia z odwodnieniem pojawi się także na ul. Drogocin. Obie te krótkie ulice - Knyszyn i Drogocin - służą jako dojazd do pobliskich domów, dlatego każda z nich kończyła się będzie nowym placem do zawracania. Z kolei ul. Janowo nie tylko zostanie utwardzona, ale także wykonane zostaną na niej zjazdy do posesji i chodnik. Przewiduje się również budowę wyniesionego przejścia dla pieszych.

Ze względu na osiedlowy charakter ulicy Glinienko, planuje się ograniczenie prędkości i wyniesione skrzyżowania - w trosce o bezpieczeństwo pieszych. Będą to skrzyżowania ulic Glinienko, Drogocin i Janowo oraz Glinienko, Knyszyn i Łysy Młyn. Ponadto pojawią się tam przejścia dla pieszych. Wykonawca zajmie się także wprowadzeniem odpowiedniego oznakowania poziomego i pionowego w nowym układzie drogowym. 

W rejonie prac należy zachować ostrożność i zwracać uwagę na znaki. 

PIM/JZ