Zmiany w tym miejscu były możliwe dzięki Strefie Płatnego Parkowania.

Nowa organizacja ruchu, wprowadzona przy okazji wdrażania Strefy Płatnego Parkowania na Wildzie uwolniła przestrzeń, którą zagospodarowano zielenią. Wzdłuż ulicy posadzono 37 drzew i 1100 sztuk zieleni niskiej. Wyremontowano też zniszczony chodnik po obu stronach jezdni pomiędzy ul. Garczyńskiego i Roboczą. Wszystko to dzięki płatnemu parkowaniu - koszt prac, który wyniósł milion złotych, został częściowo pokryty z wpływów z SPP.

WIDEO

Dzięki wykonanym pracom piesi odzyskali chodniki, wzdłuż ulicy przybyło zieleni, a parkowanie zostało uporządkowane i przeniesione na jezdnię.

ZDM/JZ